Πέμπτη, Δεκεμβρίου 29, 2016

Δωρεάν δίκτυο ασύρματου ΙΝΤΕΡΝΕΤ (WIFI) σε όλη την περιφέρεια Δήμου ΖΗΡΟΥ

Πολλά και σημαντικά ήταν τα έργα που υλοποίησε ή δρομολόγησε η δημοτική αρχή Ζηρού κατά το 2016. Ένα από αυτά ήταν και η υλοποίηση ενός σύγχρονου δικτύου ασύρματου ίντερνετ (WIFI) σε πολλά σημεία του Δήμου, παρέχοντας κάλυψη σε περιοχές που είτε δεν είχαν καθόλου, είτε διέθεταν και ήταν προβληματική, είτε είχε διακοπεί και δεν είχαν προχωρήσει οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το συγκεκριμένο δίκτυο επιτρέπει στους πολίτες να έχουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ από φορητές συσκευές όπως smartphones, tablets, laptops, ενώ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία εντός των διοικητικών ορίων.
Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν κεραίες μεγάλης εμβέλειας και διατίθεται πλέον κάλυψη με ασύρματο ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, στις εξής περιοχές: Άσσος, Άγιος Γεώργιος, Γαλατάς, Γυμνότοπος, Δρυόφυτο, Νέα Κερασούντα, Νικολίτσι, Παπαδάτες, Ριζοβούνι, Θεσπρωτικό, Φιλιππιάδα, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η επέκτασή του και στις εξής Τ.Κ.: Ανώγειο, Κερασώνα, Κλεισούρα, Κρανέα, Παναγιά, Πέτρα, Πολυστάφυλο και Ρωμιά.
Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος, αναφέρει: “ΟΔήμος Ζηρού, εκτιμώντας ότι στις μέρες μας η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο αποτελεί κοινωνικό αγαθό, προχώρησε στην υλοποίηση ενός σύγχρονου ευρυζωνικού δικτύου που έχει στόχο να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία”.
Η πρόσβαση είναι δωρεάν για όλους και είναι διαθέσιμη χωρίς την χρήση κωδικών.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ
 ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ 10ΕΤΙΑΣ.

Σάββατο, Δεκεμβρίου 17, 2016

Ανακοίνωση προς κτηνοτρόφους

 Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ  Πρέβεζας , της Περιφέρειας  Ηπείρου


 ανακοινώνεται ότι, όσοι κτηνοτρόφοι του Ν. Πρεβέζης  ή φορείς έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, για κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, για μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης, κλπ, μπορούν να απευθύνονται στη γεωτεχνική υπηρεσία του δήμου στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ  Πρέβεζας  (Λ. Ειρήνης 65, αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Γρηγόριος  Κουμπής, τηλ. 2682027774). Υποβολή  έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1332/93570/23-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016), ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015.

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 15, 2016

Επέκταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για συνολικά 274 δήμους της χώρας

 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  η ΚΥΑ για την επέκταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για συνολικά 274 δήμους της χώρας. Η παρούσα δράση οκτάμηνης διάρκειας της απευθύνεται στο σύνολο των Δήμων της χώρας.

 Η δράση αυτή αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ωφελούμενοι της δράσης: είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα. 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών. 6. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. 7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), άλλοτε «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος». Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αποτελούν τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια
3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόριαΒ) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ Α) Ατομικό 5.001- 8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ Α) Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Μηδέν (0) μόρια Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ V. Ηλικία 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια 30 έως 44 ετών Τριάντα (30) μόρια 45 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
 5. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.  Εντοπιότητα βάση της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: δεκαπέντε (15) μόρια.
IX. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: είκοσι (20) μόρια.
Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ.
 Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από έναν (1) μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η εκάστοτε Πρόσκληση.
 Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. 

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 12, 2016

Μεταβιβάστηκε από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στην Π.Ε Πρέβεζας το Κάστρο του Αγ. Αντρέα

Πράξη, το πολύχρονο  αίτημα των κατοίκων της Πρέβεζας για
 τη μεταβίβαση στην τοπική κοινωνία του Κάστρου του Αγ. Ανδρέα

Ένα πολύχρονο αίτημα  των κατοίκων της Πρέβεζας, για τη μεταβίβαση  του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην τοπική κοινωνία έγινε σήμερα πραγματικότητα. 
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Π.Ε. Πρέβεζας υπεγράφη το συμβόλαιο μεταβίβασης του Κάστρου και των εγκαταστάσεών του από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στην  Περιφερειακή Ενότητα, με σκοπό την ανάπλασή του και τη χρήση των κτιρίων του για Διοικητήριο κλπ. 
Η  μεταβίβαση περιλαμβάνει 36 κτίρια και καθαρή έκταση 32 περίπου.
Στην εκδήλωση το Ταμείο Εθνικής Άμυνας εκπροσώπησε ο Υποστράτηγος  Γεώργιος Σταθιάς, την Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου, ενώ παρέστησαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης, ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Δημήτρης Τσουμάνης και Περιφερειακοί σύμβουλοι.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ευχαρίστησε για τη συνεργασία που υπήρξε, εδώ και τέσσερα χρόνια,  για την αίσια έκβαση της  υπόθεσης τον Υποστράτηγο Γ. Σταθιά,  αναφερόμενος και στις δυσκολίες που υπήρξαν με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες κλπ. Ευχαρίστησε επίσης τον κ. Στρ. Ιωάννου (στην αρχή με τον κ. Δ. Τσουμάνη)  για τις ενέργειές του για την παραχώρηση του Κάστρου. "Προσπάθησε μέχρι σήμερα με επιμονή και υπομονή, γιατί όταν πρέπει να λύσεις ένα σοβαρό θέμα, πρέπει να κάνεις και  σοβαρές κινήσεις", υπογράμμισε για να προσθέσει ότι έτσι  φτάσαμε σε αίσιο τέλος και  θα αποκτήσει διοικητήριο η Π.Ε. Πρέβεζας.
 Εμφανώς συγκινημένος για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης,  ήταν  ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δήλωσε:
" Σήμερα, η δέσμευσή μου, το δικό μου προσωπικό στοίχημα και όνειρο της τοπικής κοινωνίας για πάνω από 30 χρόνια γίνεται πραγματικότητα και ξεκινά μία νέα εποχή για το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Το Κάστρο του Αγ. Ανδρέα ανήκει πλέον στους πολίτες της Πρέβεζας.
Ο μέχρι τώρα εγκαταλελειμμένος χώρος θα αποκτήσει ζωή, θα δημιουργηθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, μουσεία, παιδικές χαρές, θα γίνει μία περιοχή πρασίνου, ένας χώρος πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινότητά τους και θα αλλάξει την εικόνα της πόλης στους επισκέπτες πολύ σύντομα
Τώρα θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να υλοποιήσουμε το έργο όπως πρέπει, όπως αρμόζει στην Πρέβεζα.
Τώρα πλέον, έχοντας το χώρο,  θα αποκτήσει Διοικητήριο η Π.Ε Πρέβεζας".
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, τόνισε:
"Η συμφωνία μεταβίβασης στην Π.Ε. Πρέβεζας του Κάστρου, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των Αρχαίων Θεάτρων και οι Βιολογικοί καθαρισμοί στα παράλια, είναι τρία από τα σημαντικότερα έργα της θητείας μας, τρία έργα πρωτότυπα, καινοτόμα, αναπτυξιακά, για τα δύο πρώτα μάλιστα ήμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα".
Τέλος ο κ. Στ. Ιωάννου ευχαρίστησε τον Υποστράτηγο Γ. Σταθιά για τη συνεργασία που είχαν, τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη για τη συμβολή του στην επίλυση προβλημάτων που υπήρξαν στην όλη διαδικασία, τον κ. Δ. Τσουμάνη για την αρχική συμβολή του και όλους  όσοι συνέβαλαν στη σημερινή αίσια έκβαση για τη μεταβίβαση του Κάστρου.
  


Ημερίδα ενημέρωσης για τον νεανικό διαβήτη και την κοιλιοκάκη

Ο Σύλλογος ατόμων με νεανικό διαβήτη και κοιλιοκάκη Πρέβεζας –Mellitus Celiac
διοργανώνει ημερίδα
ενημέρωσης για τον νεανικό διαβήτη και την κοιλιοκάκη
την Κυριακή 18 / 12  στις 10:30 το πρωί στη Θεοφάνειο Αίθουσα του Δήμου Πρέβεζας

,
Ομιλητές θα είναι:
1. κος Τίγκας Στυλιανός, επίκουρος καθηγητής ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, με θέμα: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 – νεότερες εξελίξεις
2. κος Κατσάνος Κωνσταντίνος, επίκουρος καθηγητής γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, με θέμα: Κοιλιοκάκη
3. κος Κίτσιος Ευάγγελος, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος
4. κος Τσεντσερής Μιχαήλ, Ψυχολόγος

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από το φυτώριο της χορωδίας Αρμονία ΠρέβεζαςΥπό την αιγίδα της ΕΛΟΔΙ και του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 09, 2016

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ


Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας , μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ενημερώνει ότι η χορήγηση των νέων και η  ανανέωση των παλαιών δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) θα ξεκινήσει την 12η Δεκεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την 31η Ιανουαρίου 2017 .
Οι δικαιούχοι των δελτίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας .
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)
ή
Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων, από τον Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος.

7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.
8. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!    Η ημερομηνία λήξης της ανανέωσης/έκδοσης  των δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ είναι η 31η Ιανουαρίου 2017.

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 02, 2016

Προστατέψετε την υγεία σας από το κρύο!

Κρύο καιρός για δυο λέει η παροιμία αλλά όταν ο υδράργυρος αγγίζει υπό το μηδέν τότε καλό είναι να λάβετε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψετε την υγεία σας από το κρύο.
Εξάλλου σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.
 Τα όργανα του σώματος τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα στις χειμερινές  συνθήκες είναι  η  καρδιά, η μέση, τα πόδια και το κεφάλι.
 Είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να αναγνωρίζετε τα προειδοποιητικά συμπτώματα της έκθεσης στο κρύο και να γνωρίζετε πώς να τα αντιμετωπίσετε .
Όταν ο υδράργυρος πέσει κάτω από τους δέκα βαθμούς Κελσίου  τότε, το σώμα προσπαθεί να κρατηθεί ζεστό για να αποτρέψει τα εσωτερικά όργανα να κρυώσουν. Σύμφωνα με ιατρικές  μελέτες, το κρύο μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την καρδιά, ειδικά αν κάποιος πάσχει από κάποια  καρδιαγγειακή νόσο.
 Εκτός από χαμηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι, το χιόνι και η βροχή μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ η υγρασία αναγκάζει το σώμα να χάσει τη θερμότητα πιο γρήγορα από τις φυσιολογικές συνθήκες.
 Υποθερμία
 Όταν το σώμα δε μπορεί να παράγει αρκετή ενέργεια για να διατηρηθεί η εσωτερική θερμοκρασία του εκδηλώνεται  η υποθερμία,  η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα σε ακραίες περιπτώσεις ψύχους.
 Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έλλειψη συντονισμού, διανοητική σύγχυση, πιο αργές αντιδράσεις, ρίγος και υπνηλία ενώ στις ομάδες υψηλού κινδύνου βρίσκονται τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με καρδιακή νόσο.
 Ωστόσο δεν αντιδρά ο κάθε οργανισμός το ίδιο στις καιρικές συνθήκες. Οι διαφορές στην περιφερική κυκλοφορία του αίματος, ο  μεταβολισμός και η ηλικία ή η φυσική κατάσταση του καθενός παίζουν καίριο ρόλο στην ικανότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 Ανεβαίνει η πίεση
 Ο κρύος καιρός αυξάνει την πίεση του αίματος και κάνει το αίμα στις φλέβες πιο παχύρρευστο. Όλα αυτά επηρεάζουν την καρδιά. Και όταν το αίμα κυκλοφορεί διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή λειτουργία των οργάνων, βελτιώνεται η κυκλοφορία στα νεφρά, αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα των ούρων.

Η πίεση αυξάνει λόγω σπασμού των αρτηριών στο κρύο, αλλά και εξαιτίας της μεγαλύτερης ποσότητας και της διαφορετικής ποιότητας φαγητού που τρώμε (λιγότερα λαχανικά και φρούτα, περισσότερο αλάτι).
 Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές αρρυθμίες αν παραμείνει αρρύθμιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Ωστόσο, και οι αναπνευστικές δυσκολίες και κρίσεις άσθματος είναι επίσης συχνά φαινόμενα.
Να διευκρινισθεί εδώ ότι η γρίπη δεν μεταδίδεται από το κρύο αλλά πολλά βακτήρια και ιοί είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στο κρύο
Μέτρα προστασίας
  Για να κρατήσετε το σώμα σας ζεστό, φροντίστε να ντύνεστε όχι ένα χοντρό πουλόβερ μόνο, αλλά με πολλά στρώματα ρούχων τα οποία θα σχηματίζουν  μια προστατευτική μόνωση, ώστε  να  διατηρείτε η θερμοκρασία  του σώματός. Απαραίτητα είναι επίσης τα αξεσουάρ καπέλο, σκουφί ή μαντίλι στο κεφάλι.
   Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας ζεστά, δεδομένου ότι τείνουν να χάνουν γρήγορα τη θερμότητα και φροντίστε να μην πίνετε αλκοολούχα ποτά πριν βγείτε έξω ή όταν βρίσκεστε εκτός κλειστού χώρου.
 Ένας βασικός κανόνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες, το ανοσοποιητικό σύστημα καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη ενέργεια η οποία  διασφαλίζεται με την καλή διατροφή.
Το ενοχλητικό κρυολόγημα, το συνάχι, η γρίπη μπορούν να αντιμετωπιστούν και με ροφήματα από τα ευεργετικά βότανα της φύσης που οπλίζουν τον οργανισμό με αντισώματα κατά των ιώσεων.


Τετάρτη, Νοεμβρίου 30, 2016

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ιωάννινα, 02/12/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκηρύχθηκε το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020, για το έτος 2016 με αριθμ. Πρωτ. 8837/14-10-2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την με αρ.πρωτ. 10071/24-11-2016 (ΦΕΚ 3849/Β/30-11-2016) Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής με την με αρ. πρωτ. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016) Υπουργική Απόφαση.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία ή οι εκπρόσωποι των οποίων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους ενώ θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου.  Λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας παρουσιάζονται στο Άρθρο 2 της πρόσκλησης.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας στο σύστημα ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) κατά την περίοδο από 31-10-2016 έως 23-12-2016 ενώ η κατάθεση του φυσικού φακέλου γίνεται από 27-12-2016 έως 9-1-2017, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων.
Το ποσό της οικονομικής στήριξης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ ανάλογα με την μελλοντική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) και του χαρακτηρισμού της περιοχής κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ως ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή.
Την αναλυτική Πρόσκληση του Υπομέτρου, την Τροποποίησή της καθώς και τη σχετική Υπουργική Απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μέσω:
- των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr στο σύνδεσμο http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=e6dc5789517d0ecd
- της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:
- Περιφέρεια Ηπείρου: κ. Αλεξίου Θ. (2651364119), κα Σταυράτη Α. (2651364479), κα Ροντογιάννη (2651364235) και κ. Ζαρίδη Α. (2651364235)
- Π.Ε. Ιωαννίνων: κα Τσιούρη Ι. (2651364116), κα Αντωνακούδη Ό. (2651364115), κα Κατωγιάννη Ει. (2651364116) και κα Φούκη Σ. (2651364111)
- Π.Ε. Θεσπρωτίας:  κ. Μπέσιο Δ. (2665360158 ή 134), κ. Πανταζή Α. (2665360158)
- Π.Ε. Άρτας: κα Βάντζου Σ. (2681364438), κα Τάσιου Θ. (2681364449), κα Τζίμα Δ. (2681364436)
- Π.Ε. Πρέβεζας: κα Σταυροπούλου-Ντόβα Θ. (2682023897), κ. Ντερμάρης B. (2682023897)   

           O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Τρίτη, Νοεμβρίου 22, 2016

Ενημερωτική εκδήλωση γιά το Πρόγραμμα Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας σε συνεργασία
με το Δήμο Πάργας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για το Υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014 – 2020 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.
 στο Καναλάκι (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαρχείο)

Δευτέρα, Νοεμβρίου 21, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ      ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  για τη χρονική περίοδο του έτους 2017

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας  προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων-οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων:
1. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους - ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο (στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Πρέβεζας) μέχρι 16/12/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 9:00-13:00 ( τηλ: 26820 89012):
1.  Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα  για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων από τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα, fax. και στην οποία να δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:
Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων για τους οποίους μπορούν να επέμβουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως    31-12-2017, από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.
Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Πρέβεζας.
Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα σε σφραγισμένο φάκελο ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
(αριθ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΒΑ37Λ9-ΨΗ9)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ                                         ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ : 34-252
1
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
34-69
40,00
2
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
70-100
50,00
3
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
101-170
60,00
4
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
171-200
65,00
5
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
201-250
70,00
6
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
50-99
50,00
7
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
100-150
60,00
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ : 25-227
8
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
25-69
35,00
9
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
70-125
45,00
10
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
126-200
50,00
11
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
201-227
60,00
12
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
50-101
50,00
13
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D9
410-465
140,00
14
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D8 (ΓΑΙΩΝ)
300
130,00
15
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D85A
200
100,00
16
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D7 (ΓΑΙΩΝ)
180
90,00
17
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D4
75
60,00
18
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)
175-180
90,00
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ : 68-185
19
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)
68-100
60,00
20
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)
101-185
70,00
21
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D70
142
80,00
22
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
29-114
60,00
23
UNIMOG
100-150
35,00
24
UNIMOG
151 και άνω
45,00
25
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΓΕΡΑΝΟΣ
220-400
55,00
26
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
100-168
50,00
27
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
169-480
60,00
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ                                         ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
28
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
100-261
50,00
29
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
262-420
65,00
30
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΦΡΕΖΑ
241
65,00
31
ΤΡΑΚΤΕΡ-ΛΕΠΙΔΑ
135
45,00
32
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
84
50,00
33
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ (ΦΡΕΖΑ)
260
65,00
34
ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

45,00
35
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

40,00
36
ΔΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ)

40,00
37
ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΘΡΩΤOΣ

35,00
38
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΛΕΠΙΔΑ-ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ)

50,00
39
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

60,00
40
ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

55,00
41
ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
75
60,00
42
ΣΑΡΩΘΡΟ

60,00
43
ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ-ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ
99
35,00
44
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
μεικτού βάρους έως 19 t
30,00
45
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
μεικτού βάρους έως 26 t
40,00
46
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
μεικτού βάρους έως 33 t
50,00
47
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΠΟ 0-20 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ

40,00
48
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
96-105
50,00
49
ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
75-182
55,00
50
ΓΕΡΑΝΟΣ  
80-396
55,00
51
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ)+ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

50,00

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων της παρούσας ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση φωτ/φα των άδειων των μηχανημάτων-οχημάτων,
Επισημαίνεται ότι η χρήση του μηχανήματος προς παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει απαραίτητα ότι το μηχάνημα είναι ασφαλισμένο, την ύπαρξη άδειας χειριστού στον χειριστή του αντίστοιχου μηχανήματος, που αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου όπως επίσης αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου η σύμφωνα με τους κανόνες χρήση του και για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή το μηχάνημα.
Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με την Περιφέρεια Ηπείρου.
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία, όπως και τη λήψη υποδειγμάτων κλπ συμμετοχής στην πρόσκληση μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας, καθημερινά από ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. όπως επίσης μπορούν να ανατρέχουν και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση p.h.p.gov.gr (Ανακοινώσεις κ.λπ.).


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ