Τετάρτη, Ιουνίου 25, 2014

Το νέο ΕΣΠΑ και οι Δήμοι

Είναι γνωστό ότι μέχρι το 2020, για το σύνολο της χώρας, βασικό χρηματοδοτικό επενδυτικό εργαλείο αποτελεί το νέο ΕΣΠΑ. Για τους δήμους, η σπουδαιότητα του ΕΣΠΑ πολλαπλασιάζεται εάν υπολογιστεί η ανεπάρκεια των εθνικών πόρων για δημοτικές επενδύσεις. Δύο επιχειρήματα είναι αρκετά για να επαληθεύσουν τα παραπάνω:
α) Το 2009 η ΣΑΤΑ στους δήμους ανήλθε σε 1.107 εκατ. €. Το 2014 δεν θα ξεπεράσει τα 180 εκατ. €.
β) Όπως τονίζεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 – 2018, που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, το «εθνικό σκέλος» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα ανέρχεται σε 700 εκατ. € ετησίως και θα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης όλης της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης. Επομένως, το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί όχι εναλλακτική αλλά τη βασική χρηματοδοτική πηγή των δήμων για την επόμενη, τουλάχιστον, δημοτική περίοδο.
Το νέο ΕΣΠΑ εμπεριέχει σειρά χαρακτηριστικών που το κάνουν να διαφοροποιείται από το τρέχον. Όσο και να μην φαίνεται, ακόμα και ο τίτλος του δεν είναι ο ίδιος. ΕΣΠΑ πλέον σημαίνει Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Φυσικά οι διαφορές δεν είναι μόνο στον τίτλο. Το νέο ΕΣΠΑ είναι, ιδιαίτερα για τους δήμους, άκρως ανταγωνιστικό, απαιτητικό με πολλές δυσκολίες όσον αφορά στην παρακολούθηση και προσαρμογή στις τεχνικές, επιστημονικές, διοικητικές, γραφειοκρατικές απαιτήσεις του. Δυστυχώς το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε, για άλλη μία φορά άκρως συγκεντρωτικά, χωρίς ουσιαστικά να γίνει αποδεκτή καμία πρόταση της ΚΕΔΕ.
 Όλοι καταλαβαίνουν ότι για το σύνολο των δήμων θα υπάρξουν ανάγκες προσαρμογής. Για μία μεγάλη κατηγορία όμως δήμων και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους ΟΤΑ που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους από το ΕΣΠΑ.
Για τους παραπάνω λόγους η σημασία αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ γίνεται πλέον κοινός τόπος σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Για να μπορέσεις όμως να αξιοποιήσεις ένα πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα από όλα να έχεις έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση – ενημέρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρόσφατο άρθρο στο Localit «Με ποιους όρους συμμετέχουν οι δήμοι στο νέο ΕΣΠΑ» της Κ. Μήτσου, έτυχε υψηλής αναγνωσιμότητας, σύμφωνα με τα «κτυπήματα» στο site μας.(www.localit.gr) 
Με βάση τα παραπάνω και ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία των αναγνωστών και στις ανάγκες που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν, δημιουργούμε στο localit.gr ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Το νέο ΕΣΠΑ και οι δήμοι». Στο αφιέρωμα αυτό θα εντάσσονται όλα τα θέματα, 

Αναδημοσίευση από ανάρτηση του : www.localit.gr της 18.06.2014

Οι απερχόμενες δημοτικές αρχές καταρτίζουν υποχρεωτικά το σχέδιο προϋπολογισμού 2015

Αυτό αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο διευκρινίζεται ότι η πρόβλεψη του ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία τα απερχόμενα δημοτικά συμβούλια ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών αποφασίζουν μόνο για θέματα εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών, δεν ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, με τον νεώτερο νόμο 4172/2013, άρθρο 77,  ορίζεται ότι κάθε χρόνο, μη εξαιρουμένου  και του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών θα πρέπει ως τις 5 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το σχέδιο προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.

imagesΜέχρι 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν και να καταθέσουν τα σχέδια προϋπολογισμών του 2015 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. Ως εκ τούτου τα απερχόμενα – και όχι τα νέα – Δημοτικά Συμβούλια υποχρεώνονται να δρομολογήσουν από το τέλος Ιουνίου  τις σχετικές  ενέργειες για την κατάρτισή τους. Σε κάθε περίπτωση οι νέες δημοτικές αρχές που δεν συμφωνούν με το σχέδιο προϋπολογισμού θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην τροποποίησή του.
Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε δήμου με απόφασή του έως το τέλος Ιουνίου καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον έχει τους έχει μεταβιβάσει συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο πρέπει να αποστείλει στην Οικονομική  Επιτροπή του δήμου έως την 20η Ιουλίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η Εκτελεστική Επιτροπή καταθέτει το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή. Και έως την 5η Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών.
Το ίδιο ισχύει για τον προϋπολογισμό των περιφερειών (άρθρο 78). Έως στις 20 Ιουλίου η Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και η τελευταία να το ενσωματώσει, επίσης ως τις 5 Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.
«Οι ειδικές προθεσμίες που τίθενται με τα προαναφερόμενα άρθρα του  Ν.4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιούνται με τη γενικότερη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010. Κατά συνέπεια, τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικής/ -περιφερειακής αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές/περιφερειακές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο του προϋπολογισμού», διευκρινίζεται στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών.
πηγή: www,localit.gr

Ανοικτή Ημερίδα για τα αρωματικά και θεραπευτικά βότανα και φυτά της Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας διοργανώνει Ανοικτή Ημερίδα για τα αρωματικά και θεραπευτικά βότανα και φυτά της Ηπείρου.
Στράτος Ιωάννου: «Στα βότανα και τα θεραπευτικά φυτά της Ηπείρου κρύβονται βιοποριστικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες»
Έργο Re.Herb «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products»
            Η ημερίδα αυτή, με θέμα την «Προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων της Ηπείρου» θα καλύψει όλο το φάσμα πληροφόρησης που αφορά την καλλιέργεια και εκμετάλλευση των αρωματικών και θεραπευτικών φυτών. Θα παρουσιαστούν μέθοδοι και τρόποι για την καλλιέργεια και εμπορία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ηπείρου, τρόποι για την  επιχειρηματική αξιοποίηση τους και άλλα σχετικά θέματα τα οποία δυνητικά ενδιαφέρουν παραγωγούς αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και δένδρων, καθώς και ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν με την παραγωγή, όσους ασχολούνται με την μεταποίηση και παραγωγή διαφόρων παραγώγων προϊόντων, καταναλωτές, διανομείς, ερευνητές και άλλους.
            Για τον σκοπό αυτό, προσκελημένοι ομιλητές ειδικοί στον τομέα των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων και φυτών και των παραγώγων τους, θα παρουσιάσουν σχετικές εισηγήσεις.
            Η Ενημερωτική αυτή Ημερίδα Δικτύωσης θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 από τις  9.30 π.μ. μέχρι τις 13.30 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ξενοδοχείου PREVEZA CITY, Λεωφόρος Ειρήνης 61, Πρέβεζα. Η ημερίδα έχει ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες.
            Στόχος της ενημερωτικής αυτής ημερίδας δικτύωσης, αποτελεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το Έργο RE.HERB και τους στόχους του, καθώς και γενικότερα για τα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά, και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, με την παρουσία ομάδων ειδικών (καθηγητών, γεωπόνων κ.λ.π), αλλά και παραγωγών γεωργικών προϊόντων.
                                           Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου ανέφερε σχετικά με την ημερίδα: «Η Ήπειρος είναι μια προικισμένη από τη φύση περιοχή και παρουσιάζει εξαιρετική βιοποικιλότητα. Τα βότανα και τα θεραπευτικά φυτά της περιοχής μας είναι πολλά και σπάνια και η ενασχόληση με τον τομέα αυτό επιφυλάσσει βιοποριστικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εμείς, από την πλευρά μας, φροντίζουμε να ενημερώνουμε και να ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους, όπως με μια σειρά από ενημερωτικές ημερίδες, για τις ευκαιρίες αυτές, ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το αναξιοποίητο εν πολλοίς κεφάλαιο που γενναιόδωρα η φύση χαρίζει.»
                                          Η ημερίδα διοργανώνεται από την  Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στο πλαίσιο των δράσεων της ως εταίρου του έργου με τίτλο RE.HERB “Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων” το οποίο έχει ενταχθεί στο διμερές πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013», στο Μέτρο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας», (Δράση 5.1).ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ
Ταχ. ∆/νση:Ιερά Μονή – Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων
Τ.Θ.: 1144, Τ.Κ 45001 Τηλ.: 2653041285, 2653041485
Fax: 2653041285
Ιστοτόπος: http://lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr
Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015, θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε την ύπαρξη
και λειτουργία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς το οποίο εδρεύει στους χώρους της
Ιεράς Μονής Βελλάς πλησίον του Καλπακίου Ιωαννίνων. Το σχολείο στεγάζεται σε µεγαλόπρεπο
ανακαινισµένο κτηριακό συγκρότηµα άριστα ενταγµένο στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον της
περιοχής. Το σχολείο παρέχει:
 πρόγραµµα µαθηµάτων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (θεωρητική, τεχνολογική
κατεύθυνση με δυνατότητα λειτουργίας και θετικής στη Γ΄ Λυκείου και ομάδες
προσανατολισμού στη Β΄ Λυκείου) και επιπλέον µαθήµατα ειδικότητας
 δυνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις πρόσβασης στη τριτοβάθµια εκπαίδευση.
 δυνατότητα πρόσβασης σε ποσοστό 10% επιπλέον των εισακτέων στις Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες οι οποίες προσφέρουν πτυχία ισότιµα Πανεπιστηµιακών
Σχολών, στα προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών, Εκκλησιαστικής Μουσικής και
Ψαλτικής Τέχνης και ∆ιαχείρισης εκκλησιαστικών κειµηλίων
 µαθητική Εστία µε δωρεάν σίτιση για όλους. Διαµονή μόνο για αγόρια
 δωρεάν µετακίνηση από και προς τα Ιωάννινα.
 εργαστήριο πληροφορικής και φυσικών επιστημών
 βιβλιοθήκη & αίθουσα τελετών και εκδηλώσεων
 χώροι άθλησης (γήπεδο µπάσκετ – ποδοσφαίρου, γυµναστήριο)
 χώρος αναψυχής (εντευκτήριο µε παιχνίδια, τηλεόραση, dvd κ.τ.λ.)
 ενηµερωτικές*-αθλητικές δραστηριότητες**
(*Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς στα πλαίσια δράσεων ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης των µαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 σε θέµατα που αφορούν
στην εφηβεία, τη σχολική ζωή και την ψυχική υγεία, πραγµατοποίησε εκδηλώσεις µε
θέµατα: «∆ιαχείριση του θυµού», «Βία και σχολικός εκφοβισµός», «Κίνδυνοι από τη χρήση
του διαδικτύου», «Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών», «Ρατσισµός – Ξενοφοβία: εµείς και οι
άλλοι», «Κανόνες Ασφαλούς Διαδικτύου–cyberbullying», πιστοποίηση στην Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο, «Εθελοντισμός-Δράσεις στα Γιάννενα», «Let’s Do It Greece», «Βουλή των
Εφήβων», **συμμετοχή στους Πανελλήνιους σχολικούς αθλητικούς αγώνες, φιλικές
συμμετοχές σε αθλητικούς αγώνες).
Πληροφορίες για εγγραφές-µετεγγραφές
στον ιστότοπο του σχολείου http://lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr/,
στα τηλέφωνα 2653041285 (και Fax) & 2653041485, 6972021107 & 6950850866
και µέσω του e-mail: mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη

Παρασκευή, Ιουνίου 20, 2014

Το BBC στην Πρέβεζα


Ο Διεθνούς φήμης αρχιμάγειρας Rick Stein μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Πρέβεζα και τη γαστρονομία της.

Στράτος Ιωάννου: «Τεράστια η προβολή για τον τόπο μας, συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν για το καλό αποτέλεσμα»

            Για τρεις ημέρες Κυριακή 15 Ιουνίου, Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 Ιουνίου, βρίσκονταν το BBC στην Πρέβεζα για να αποτυπώσει εικόνες της περιοχής με έμφαση στην τοπική γαστρονομία.  Τη Δευτέρα 16 Ιουνίου Ο Rick Stein, αναγνωρισμένος διεθνώς σεφ και τηλεοπτικός παρουσιαστής του BBC, περπάτησε στα σοκάκια της πόλης, παρακολούθησε από κοντά το ψάρεμα της γαρίδας Αμβρακικού, μαγείρεψε μαζί με ψαράδες και ντόπιες μαγείρισσες στην Πωγωνίτσα και επισκέφτηκε τη Νικόπολη,  όπου βιντεοσκόπησαν τα περίφημα ψηφιδωτά.  Την Τρίτη βιντεοσκόπησαν τα τείχη της Νικόπολης καθώς και τις παραλίες από Πάργα μέχρι Πρέβεζα, ενώ επισκέφτηκαν τοπικό παρασκευαστήριο Ούζου, όπου έμειναν κατάπληκτοι από την παλαιότητα αλλά και την ποιότητα του τοπικού ούζου. Κατόπιν επισκέφτηκαν ταβέρνα της περιοχής όπου κατέγραψαν το παραδοσιακό ψήσιμο του κέφαλου «πετάλι», ενώ ο Rick Stein σχολίασε κάθε τοπικό έδεσμα που δοκίμασε με επαινετικά σχόλια. Το βράδυ της ίδιας μέρας ακολούθησε μια ειδική γαστρονομική βραδιά με τα μέλη του συλλόγου Μίθαικος, όπου είχαν ετοιμαστεί συνταγές με βυζαντινή προέλευση.
            Σημειώνουμε ότι ο Rick Stein είναι από τους διασημότερους τηλεοπτικούς σεφ της Αγγλίας αλλά και διεθνώς, με 4 εκατομμύρια θαυμαστές μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγαλύτερων ηλικιών και υψηλής κυρίως οικονομικής τάξης, οι οποίοι ακολουθούν τις γαστρονομικές περιηγήσεις του.

            Ο σκηνοθέτης της σειράς κ. David Pritchard δήλωσε σε στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που τον συνόδευαν, ότι απ’ όλα τα μέρη της Μεσογείου που επισκέφτηκαν, εντυπωσιάστηκαν περισσότερο από την Πρέβεζα, που συνδυάζει τη θάλασσα και τις φυσικές ομορφιές με ένα τουριστικό προφίλ, όχι τόσο εμπορικό, αλλά ανθρώπινο και φιλόξενο. Εκτίμησαν ιδιαίτερα την τοπική γαστρονομία και δοκίμασαν συνταγές  πρωτόγνωρες για αυτούς. 
           
            Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου δήλωσε ότι η 2η επίσκεψη του BBC έχει ως σκοπό την αποτύπωση αυτών που στην πρώτη διερευνητική επίσκεψη είχαν εντοπίσει. Χάρη της επιμελημένης δουλειάς που είχε γίνει από την πλευρά της Περιφέρειας,  η ένθερμη ενσωμάτωση περιοχών της Ηπείρου, όπως των Ιωαννίνων, του Ζαγορίου και της Πρέβεζας θα βοηθήσει πολύ στην τουριστική προβολή της Ηπείρου.
            Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ακροαματικότητα που έχει η εκπομπή του Rick Stein στο BBC είναι πολύ μεγάλη σε παγκόσμιο επίπεδο και εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του BBC για την περιοχή μας. Είναι μια προσπάθεια που εντάσσεται στην προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού, που αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την περιοχή μας με την τόσο  μεγάλη γαστρονομική παράδοση.  Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε τεράστια προβολή και διαφήμιση για τον τόπο μας, που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αγοράσουμε με δικούς μας πόρους.
            Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για το καλό αυτό αποτέλεσμα, τον Παύλο Αλεξάνδρου, πρόεδρο του γαστρονομικού συλλόγου Μίθαικος, που επιμελήθηκε τη γαστρονομία και επέλεξε πιάτα και σημεία αντιπροσωπευτικά της περιοχής μας, τους ψαράδες που έδειξαν πώς γίνεται το ψάρεμα, τις κυρίες που μαγείρεψαν, τις προϊσταμένους των Εφορειών αρχαιοτήτων και όλους όσους βοήθησαν για να αποκομίσουν οι φιλοξενούμενοι του BBC την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον τόπο μας.»