Τετάρτη, Ιουνίου 25, 2014

Το νέο ΕΣΠΑ και οι Δήμοι

Είναι γνωστό ότι μέχρι το 2020, για το σύνολο της χώρας, βασικό χρηματοδοτικό επενδυτικό εργαλείο αποτελεί το νέο ΕΣΠΑ. Για τους δήμους, η σπουδαιότητα του ΕΣΠΑ πολλαπλασιάζεται εάν υπολογιστεί η ανεπάρκεια των εθνικών πόρων για δημοτικές επενδύσεις. Δύο επιχειρήματα είναι αρκετά για να επαληθεύσουν τα παραπάνω:
α) Το 2009 η ΣΑΤΑ στους δήμους ανήλθε σε 1.107 εκατ. €. Το 2014 δεν θα ξεπεράσει τα 180 εκατ. €.
β) Όπως τονίζεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 – 2018, που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, το «εθνικό σκέλος» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα ανέρχεται σε 700 εκατ. € ετησίως και θα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης όλης της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης. Επομένως, το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί όχι εναλλακτική αλλά τη βασική χρηματοδοτική πηγή των δήμων για την επόμενη, τουλάχιστον, δημοτική περίοδο.
Το νέο ΕΣΠΑ εμπεριέχει σειρά χαρακτηριστικών που το κάνουν να διαφοροποιείται από το τρέχον. Όσο και να μην φαίνεται, ακόμα και ο τίτλος του δεν είναι ο ίδιος. ΕΣΠΑ πλέον σημαίνει Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Φυσικά οι διαφορές δεν είναι μόνο στον τίτλο. Το νέο ΕΣΠΑ είναι, ιδιαίτερα για τους δήμους, άκρως ανταγωνιστικό, απαιτητικό με πολλές δυσκολίες όσον αφορά στην παρακολούθηση και προσαρμογή στις τεχνικές, επιστημονικές, διοικητικές, γραφειοκρατικές απαιτήσεις του. Δυστυχώς το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε, για άλλη μία φορά άκρως συγκεντρωτικά, χωρίς ουσιαστικά να γίνει αποδεκτή καμία πρόταση της ΚΕΔΕ.
 Όλοι καταλαβαίνουν ότι για το σύνολο των δήμων θα υπάρξουν ανάγκες προσαρμογής. Για μία μεγάλη κατηγορία όμως δήμων και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους ΟΤΑ που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους από το ΕΣΠΑ.
Για τους παραπάνω λόγους η σημασία αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ γίνεται πλέον κοινός τόπος σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Για να μπορέσεις όμως να αξιοποιήσεις ένα πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα από όλα να έχεις έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση – ενημέρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρόσφατο άρθρο στο Localit «Με ποιους όρους συμμετέχουν οι δήμοι στο νέο ΕΣΠΑ» της Κ. Μήτσου, έτυχε υψηλής αναγνωσιμότητας, σύμφωνα με τα «κτυπήματα» στο site μας.(www.localit.gr) 
Με βάση τα παραπάνω και ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία των αναγνωστών και στις ανάγκες που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν, δημιουργούμε στο localit.gr ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Το νέο ΕΣΠΑ και οι δήμοι». Στο αφιέρωμα αυτό θα εντάσσονται όλα τα θέματα, 

Αναδημοσίευση από ανάρτηση του : www.localit.gr της 18.06.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου