Παρασκευή, Δεκεμβρίου 30, 2011

Ο αγροτουρισμός ανήκει στους αγρότες με το νέο πολυνομοσχέδιο

(αναδημοσίευση απο http://www.agronews.gr)
ImageΤα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα …του αγρότη τω αγρότη φιλοδοξεί να αποδώσει το πολυνομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου ο υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος και το οποίο, για πρώτη φορά, καθορίζει ότι οι αγροτουριστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις που ανήκουν είτε εξολοκλήρου είτε κατά 50% τουλάχιστον σε επαγγελματίες αγρότες.
Το νομοσχέδιο, που τίθεται σε διαβούλευση ως τις 12 Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Τουρισμός Υπαίθρου- Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τη Δημιουργία και Λειτουργία Λιμένων και Προσθήκη Νέων Διατάξεων- Λειτουργική Αδειοδότηση Τουριστικών Καταλυμάτων» παράλληλα ρυθμίζει με ξεκάθαρο τρόπο ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν τους παραγωγούς που παρέχουν αγροτουριστικές υπηρεσίες.
Με το ίδιο νομοσχέδιο, ο αγροτουρισμός, όπως και ο οινοτουρισμός και ο αλιευτικός τουρισμός (για τους οποίους υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί), εντάσσονται κάτω από την «ομπρέλα» του Τουρισμού της Υπαίθρου. Υπό την ίδια ομπράλ μπορούν, επίσης, να υπαχθούν παραδοσιακά καφενεία, εστιατόρια,  ταβέρνες που προσφέρουν  ντόπια  προϊόντα και προωθούν την τοπική κουζίνα, καθώς επίσης και εργαστήρια παραγωγής και πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.
Ο οινοτουρισμός περιλαμβάνει δραστηριότητες που εκτείνονται από την καλλιέργεια αμπελιών, τον τρύγο, την παραγωγή κρασιού μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη φιλοξενία στους χώρους του οινοποιείου. Στο δε αλιευτικό τουρισμό, μπορούν να συμμετέχουν αλιευτικά σκάφη με επαγγελματική άδεια λειτουργίας (αλιεία, σπογγαλιεία).
Πιο αναλυτικά:
Άρθρο 2
Ορισμοί
3. Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.
5. Οινοτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με το πολιτιστικό περιβάλλον της αμπελοοινικής περιοχής, τα αμπέλια και την αμπελοκαλλιέργεια, τα οινοποιεία και την παραγωγή, δοκιμή, κατανάλωση και αγορά οίνου και παραπροϊόντων του στον τόπο παραγωγής, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αμπελοοινικές περιοχές με στόχο την ανάδειξη του αμπελοοινικού πλούτου της περιοχής, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους χώρους των οινοποιείων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με εγκαταστάσεις του οινοποιείου.
6. Επιχείρηση τουρισμού υπαίθρου είναι η επιχείρηση, που ανήκει σε μία τουλάχιστον από τις μορφές ή στους κλάδους του άρθρου 4 του παρόντος.
7. Αγροδιατροφικές συμπράξεις είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οποίες ιδρύονται σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την προώθηση του καλαθιού αγροτικών προϊόντων της περιφέρειας αυτής.
8. Καλάθι αγροτικών προϊόντων μιας Περιφέρειας είναι το σύνολο των επιλεγμένων διατροφικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, που η παραγωγή, η εκφόρτωση, η επεξεργασία και η συσκευασία τους πραγματοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η αρμοδιότητα για την θεσμοθέτηση της διαδικασίας καθορισμού του περιεχομένου καθώς και λήψης αποφάσεων καθορισμού του περιεχομένου του καλαθιού αγροτικών προϊόντων μιας Περιφέρειας ανήκει στο οικείο Περιφερειακό της Συμβούλιο.
 
Άρθρο 6
Ορισμός Αγροτουριστικής Επιχείρησης
Επιχείρηση Αγροτουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αγροτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ανήκει σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή το κεφάλαιό της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 
Άρθρο 7
Φορείς παροχής υπηρεσιών
Φορείς παροχής υπηρεσιών Αγροτουρισμού είναι αποκλειστικά οι Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις τηρουμένων των λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.
 
Άρθρο 9
Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αγρότες που παρέχουν υπηρεσίες Αγροτουρισμού
1. Οποιοδήποτε εισόδημα επαγγελματία αγρότη προέρχεται από τον Αγροτουρισμό, δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά του υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός του.
2. Οι αγρότες κατά την εργασία τους στον Αγροτουρισμό ως συμπληρωματική δραστηριότητα της κυρίας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά τους υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.
 
Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για τον οινοτουρισμό
Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική Επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει στον επισκέπτη–τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις τους, μουσειακές ή ενεργές, και στον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο αυτών, υπηρεσίες οινοτουρισμού που αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτηριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου.
 
Άρθρο 11
Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Οινοτουρισμού
Φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού είναι οι επιχειρήσεις κάθε μορφής, που ασκούν τις δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις, επιφυλασσομένων των λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 28, 2011

Δωρεάν φαγητό.

Δωρεάν φαγητό, κατευθείαν από τη φύση

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε και στα δυσκολότερα που έρχονται καλό είναι να θυμηθούμε μερικές πρακτικές που ακολουθούσαν με σοφία οι γιαγιάδες μας τα χρόνια που τα λεφτά ήταν λιγοστά και οι καθημερινές ανέσεις, σχεδόν ανύπαρκτες .
Στην εποχή που αναφερόμαστε, είναι σίγουρο ότι δεν θα βρούμε σούπερ μάρκετ σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, ούτε ταχυφαγεία με κάθε είδος junk food που υπόσχονται φθηνό φαγητό αμφιβόλου ποιότητας. Οι άνθρωποι ήταν ακόμα κοντά στη φύση και γνώριζαν τα μυστικά που θα τους έδιναν την ευκαιρία να βρίσκουν ένα πιάτο φαγητό, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν λεφτά!
Ας δούμε λοιπόν μερικά προϊόντα που η φύση τα δίνει τσάμπα!
Άγρια χόρτα: Αυτά τα άγρια χόρτα που θεωρούνται εκλεκτά στον πάγκο του σύγχρονου μανάβη, κάποτε ήταν το πιο φθηνό φαγητό του τραπεζιού. Αρκεί να ήξερες να τα ξεχωρίζεις και να έβγαινες μια βόλτα με το μαχαιράκι σου στην εξοχή. Για ακούστε μερικά: ραδίκια, ζωχοί, άγρια μάραθα, ρόκες, γλιστρίδες, τσουκνίδες, αγριόπρασα, αγριοσέλινο, βολβοί, βλίτα, βρούβες, κάπαρη, μυρώνια, καυκαλήθρες, αλλά και πιο gourmet όπως άγρια σπαράγγια και αγκινάρες. Σας ανοίξαμε την όρεξη;
Άγρια μανιτάρια: Αυτό κι αν είναι εκλεκτό έδεσμα! Οι φθινοπωρινές και οι ανοιξιάτικες βροχές γεμίζουν τα βουνά με μανιτάρια και οι φανατικοί του είδους περιμένουν με το καλαθάκι στο χέρι να συλλέξουν τον πολύτιμο αυτό μεζέ. Ωστόσο, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί διότι πολλά είδη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για κατανάλωση. Ακολουθήστε έναν έμπειρο μανιταροσυλλέκτη και έχετε πάντα μαζί σας έναν φωτογραφικό οδηγό για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε με ακρίβεια. Η σύνεση του συλλέκτη είναι η εγκύηση της ασφάλειας.
Φρούτα του δάσους: Πιθανώς να μην ξέρετε ότι τα βατόμουρα, τα σμέουρα, τα μύρτιλα και όλα αυτά τα μικροσκοπικά φρουτάκια που πωλούνται στα μικροσκοπικά κεσεδάκι σαν κόσμημα, υπάρχουν σε άγρια κατάσταση στο δάσος. Αν ανεβείτε σε ορεινές περιοχές, οι παραδοσιακές νοικοκυρές θα σας δείξουν όλα αυτά τα πολύτιμα καλούδια του δάσους που μετατρέπονται σε πρώτης τάξεως γλυκίσματα για όλο το χρόνο!
Ξηροί καρποί: Τα δασικά δέντρα που πολλές φορές χρησιμοποιούνται στις πόλεις και σαν καλλωπιστικά παράγουν καρπούς που είναι θρεπτικότατοι! Καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα & φουντούκια δεν φυτρώνουν μέσα σε πλαστικά δοχεία, αλλά κρέμονται από τα δέντρα στην κατάλληλη εποχή. Σπεύσατε!
Ελιές: Δεν υπάρχει γειτονιά σε μεγάλη πόλη της Ελλάδας που να μην έχει δεντροστοιχίες με ελαιόδεντρα. Τα δέντρα αυτά παράγουν τον πλούσιο καρπό τους, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς να τον συλλέξει. Γιατί να μην μαζεύουμε τον καρπό από τα ελαιόδεντρα των πεζοδρομίων;
Φρούτα: Σε πολλές περιπτώσεις τα καρποφόρα δέντρα χρησιμοποιούνται σαν καλλωπιστικά. Η αλλαγή στη χρήση τους δεν σημαίνει ότι τα δέντρα αυτά σταματούν να παράγουν καρπό. Μην αφήνετε, λοιπόν, τα νεράτζια να σκάνε στο πεζοδρόμιο και να αναθεματίζετε για τη βρωμιά που δημιουργείται. Φτιάξτε τα γλυκό! Είναι τσάμπα!
Σαλιγκάρια: Ο παππούς μου, παλιά, μάζευε σαλιγκάρια, τα καθάριζε αφήνοντάς τα στο αλεύρι ή σε μακαρόνια για μερικές μέρες και μετά μάς τα μαγείρευε με κρεμμυδάκια και ντομάτα. Αν είστε από τους fan του εδέσματος, θα ξέρετε ότι ο μεζές αυτός είναι εκπληκτικός! Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέριες.
Αν δεν έχετε κάποιον να σας δείξει τα μυστικά των παλιών, μπορείτε να πάρετε αρκετές γνώσεις από τα βιβλία. Εμείς σας προτείνουμε το μικρό βιβλιαράκι με τίτλο Άγρια φαγώσιμα χόρτα για να μάθετε να αναγνωρίζετε τα χόρτα και να ξέρετε πότε θα τα βρείτε στους αγρούς καθώς και τον έγχρωμο οδηγό με τίτλο «Μανιτάρια» του συγγραφέα Ζαχαρία Αθανασίου που περιέχει φωτογραφίες και αναλυτικά χαρακτηριστικά για περισσότερα από 600 διαφορετικά είδη άγριων ελληνικών μανιταριών.
Πηγή Livingreen

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 19, 2011

Ημερίδα με θέμα: Αυτοφυή και καλλιεργούμενα μανιτάρια- τρούφα , στις 21 Ιανουαρίου

  Αναδημοσίευση:Αγροτουρισμός | 19.12.2011-14:46   www.agronews.gr

Η «Στάση Ζωής» θα διοργανώσει ημερίδα με θέμα «Αυτοφυή και καλλιεργούμενα μανιτάρια – τρούφα: Μέθοδοι καλλιέργειας φαρμακευτικών μανιταριών σε κορμούς ξύλων. Εμβολιασμός κορμών με καβίλιες. Μεταποίηση – συνταγές και γαστρονομία μανιταριών» στις 21 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο «Acropolis Select».

 Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου και της αξιοποίησης γεωργικών κτημάτων που βρίσκονται σε αδράνεια.
Το ξενοδοχείο «Acropolis Select» βρίσκεται στην περιοχή Μακρυγιάννη κοντά στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Ώρες: 09.30:00-16:00
Κύριοι Ομιλητές:
  Ελευθέριος  Λαχουβάρης Γεωπόνος  Γ.Π.Α. -  Μυκητολόγος.  Ειδικός  στην  καλλιέργεια  Μανιταριών. Πρότυπη  μονάδα  παραγωγής  μανιταριών – υποστρώματος  μανιταριών.  Οργάνωση  συλλογής – ταυτοποίησης  άγριων  μανιταριών.  Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  Οργάνωση  νέων  μονάδων.
Αθανάσιος  Μαστρογιάννης: Ειδικός  στην  καλλιέργεια  Μανιταριών. Πρότυπη  μονάδα  παραγωγής  μανιταριών – υποστρώματος  μανιταριών.  Οργάνωση  συλλογής – ταυτοποίησης  άγριων  μανιταριών.  Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  Οργάνωση  νέων  μονάδων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ημερίδας
09.15-10.00    Προσέλευση – Εγγραφές
10.00-10.15    Καλωσόρισμα,  Σκοπός  της  Διημερίδας  και  της  «Στάση  Ζωής».
10.15-10.30    Χαιρετισμοί

10.30-11.15    Ελευθέριος  Λαχουβάρης «Τι είναι οι μύκητες και ειδικότερα τα μανιτάρια. Ο κόσμος των μανιταριών και η συμβολή τους στην οικολογία των δασών.» «Ιστορική αναδρομή»
11.15–12.15        Αθανάσιος  Μαστρογιάννης  «Ιστορική αναδρομή μανιταροκαλλιέργειας» «Στοιχεία καλλιέργειας ξυλοσηπτικών μυκήτων  και τρούφας (Πλευρότους – Λεντινούλα). «Η καλλιέργεια της τρούφας»
13.00–13.30         Διάλειμμα Καφέ        
13.30-14.00          Ελευθέριος  Λαχουβάρης «Καλλιέργεια μανιταριών σε κορμούς» 
14.00-14.30          Αθανάσιος  Μαστρογιάννης «Καλλιέργεια μανιταριών σε ελεγχόμενες συνθήκες»
14.30–15.00         Ελευθέριος  Λαχουβάρης «Φαρμακευτικά μανιτάρια και χρήσεις»

15.00-15.30           Ελευθέριος  Λαχουβάρης «Μέθοδοι συντήρησης, συνταγές και προϊόντα  Μανιταριών»
15.30-16.00           Αθανάσιος  Μαστρογιάννης «Εμβολιασμός κορμών με καβίλιες»
16.00-16.40           Ελευθέριος  Λαχουβάρης «Εκτενής  παρουσίαση  για  την  καλλιέργεια  των φαρμακευτικών  μανιταριών  πάνω  σε  κορμούς  δένδρων»
16.40-17.00           Ερωτήσεις – Συζήτηση

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποστείλουν  συμπληρωμένη  αίτηση    συμμετοχής στο email:  efizissi@stasi-zois.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε   και να επικοινωνήσουν στο  τηλ.: 210-9889877 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Τακτοποίηση αυθαιρέρων

Αυθαίρετα: την τακτοποίηση «παγώνουν» οι μηχανικοί

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Την τακτοποίηση των αυθαιρέτων παγώνει προσωρινά από τις 22 Δεκεμβρίου 2012 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διαμαρτυρόμενο για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχανικών, καθώς και για ασφαλιστικά θέματα.
Σημειώνεται ότι από την ίδια ημέρα διακόπτεται και η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος έγκρισης των αμοιβών του ΤΕΕ, που αφορά όλες τις εργασίες που αναλαμβάνει ένας μηχανικός.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ethnos.gr, σχολιάζοντας την απόφαση του ΤΕΕ να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος, κύκλοι του ΥΠΕΚΑ ανέφεραν πως τόσο ο υπουργός Γ. Παπακωνσταντίνου όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Ν. Σηφουνάκης είναι ανοιχτοί να συζητήσουν και να βελτιώσουν διατάξεις που θίγουν το επάγγελμα του μηχανικού.
Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, που έχουν εισαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα που χειρίζεται το ΤΕΕ, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες έχουν ξεπεράσει τις 178.000.
Το ΥΠΕΚΑ  μάλιστα επισημαίνει ότι έχουν ξεπεραστεί οι εισπρακτικοί στόχοι για το 2011, αφού τα αναμενόμενα έσοδα ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ, ενώ αρχικά είχαν υπολογιστεί 600 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή:   econews

Τα πέντε λάθη της περιόδου της ευδαιμονίας

Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2011 

Ζούμε σε έναν υλικό κόσμο που κυριαρχείται από την κουλτούρα της κατανάλωσης. Η κρίση που κτύπησε την ελληνική οικονομία μας έδωσε ένα σκληρό μάθημα χρήσιμο για το μέλλον : Η κατανάλωση δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το χρέος. Πολλοί από εκείνους που ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους για χρόνια, ξαφνικά διαπίστωσαν ότι είναι πλέον δύσκολο να τα βγάλουν πέρα. Εμείς λοιπόν καταγράψαμε τα πέντε μεγάλα λάθη που κάναμε την περίοδο της ευδαιμονίας και σας τα παρουσιάζουμε με την ελπίδα ότι δεν θα επαναλάβουμε στο μέλλον.
Λάθος 1: Υπερβολικές και επιπόλαιες δαπάνες .
Μπορεί να χαθούν περιουσίες από την κατανάλωση 5 ευρώ την ώρα. Μπορεί να μη φαίνεται υπερβολικό να πίνετε πέντε καπουτσίνο της ημέρα και να κερνάτε άλλα δύο . Μπορεί να μη φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική δαπάνη να ξεχνάτε για εβδομάδες να επιστρέψετε τα νοικιασμένα DVD. Επίσης, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάνετε το μαγείρεμα εξαίρεση, προτιμώντας την ταβέρνα ή το delivery ή όταν αγοράζετε κάθε μικροαντικείμενο που σας «γυάλισε». Αν όμως κάνετε έναν εβδομαδιαίο λογαριασμό για αυτές τις επιπόλαιες δαπάνες, θα διαπιστώσετε ότι κάθε χρόνο μπορεί να ξοδεύετε χιλιάδες ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πάει για αποταμίευση.
Λάθος Νο 2: Ατελείωτες Πληρωμές.
Αναρωτηθείτε εάν χρειάζεστε πραγματικά όλα εκείνα τα αγαθά και υπηρεσίες που πληρώνετε συστηματικά σε μηνιαία βάση. Κινητά τηλέφωνα, κινητή σύνδεση ιντερνέτ , συνδρομητική τηλεόραση , συσκευές τηλεειδοποίησης και διάφορες τέτοιου είδους άσκοπες δαπάνες μπορεί να σας αναγκάσουν να πληρώνετε ακατάπαυστα, για κάτι άχρηστο. Περικόψτε, επαναδιαπραγματευθείτε κάθε μη αναγκαία δαπάνη για να ξαλαφρώσετε το πορτοφόλι σας και να γεμίσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Λάθος 3: Ζώντας με ξένα χρήματα.
Χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες για να αγοράσετε προϊόντα πρώτης ανάγκης είναι κάπως φυσιολογικό. Αλλά το να επιβαρύνεστε με διψήφια επιτόκια για να πληρώσετε την βενζίνη, τα σούπερ μάρκετ και κάθε σας καπρίτσιο είναι ανόητο. Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών αυξάνουν το κόστος και την κατανάλωση και σας φέρνουν πιο κοντά στην υπερχρέωση.
Λάθος Αρ. 4: Αγορά νέου αυτοκινήτου.
Χιλιάδες ήταν τα νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν κάθε χρόνο, σε αγοραστές που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων που πήραν για να τα αγοράσουν. Αν χρειαστεί να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο και πρέπει να δανειστείτε χρήματα, θα πρέπει να πάρετε απόφαση ότι θα το κρατήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό σας καθιστά εκτεθειμένους στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
Λάθος Νο 5: Αγορά Σπιτιού.
Όταν πρόκειται για την αγορά ενός σπιτιού, το κριτήριο δεν πρέπει να είναι το «θέλω» αλλά το «μπορώ». Ένα μεγαλύτερο σπίτι, σημαίνει μεγαλύτερο δάνειο, περισσότερους φόρους και ακόμα μεγαλύτερα έξοδα συντήρησης.
Πηγή: http://socialopinion.gr

Κυριακή, Δεκεμβρίου 18, 2011

Ζήτω η Ελλάδα...

"Ellada, agapi mou"

Στους λόγους που πρέπει η Ευρώπη να αγαπά την Ελλάδα αναφέρεται ο καθηγητής Etienne Roland. Ζητά να μην αφεθούν οι τεχνοκράτες να την εξευτελίζουν και να τη γονατίζουν

  
Με ένα άρθρο έκπληξη, ο Ετιέν Ρολάντ, πρώην διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και ομότιμος καθηγητής στη Σορβόνη, αναφέρει πως αισθάνεται βαθιά ταπεινωμένος όταν υπάρχουν εφημερίδες που αναφέρουν πως η Ελλάδα είναι λιγότερο ευρωπαϊκή χώρα από όσο δείχνει.
«Τέτοια άρθρα προσβάλλουν το φιλελληνισμό μου και ενισχύουν το μύθο ότι οι Έλληνες είναι ψεύτες και πονηροί, ενώ πόρρω απέχουν από την πραγματική εμπειρία που έχει κάποιος όταν επισκέπτεται την Ελλάδα», τονίζει ο κ. Ρολάντ.
Αρθρογραφώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ο κ. Ρολάντ διερωτάται «αν η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαική χώρα, τότε ποια χώρα δικαιούται αυτόν τον τίτλο; Η βαρβαρική Γερμανία ή η ύπουλη Γηραιά Αλβιώνα την οποίο ο κορυφαίος ποιητής της ο Βύρων κατηγόρησε πως λεηλάτησε τη χώρα του Ομήρου; Είναι πιο ευρωπαϊκή η Βρετανία που συστηματικά αρνείται την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ιδίως όταν αυτή κοστίζει χρήματα; Ή μήπως δεν είναι η ίδια χώρα που έφερε το στρατό και το βασιλιά στην Ελλάδα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οδηγώντας στην καταστροφή του εμφυλίου την χώρα που αντιστάθηκε περισσότερο από κάθε άλλη στους ναζι;»
«Όταν ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν χαιρετούσε την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρώπη, μιλούσε για επιστροφή στις ρίζες καθώς η δημοκρατία και ο πολιτισμός προήλθαν από εκεί. Μπορεί κανείς να πει πολλά για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, το θέμα δεν είναι όμως που γεννήθηκε η δημοκρατία αλλά να αναγνωρίσουμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός, ή αυτό που λέμε καλύτερα Ελληνορωμαϊκός είναι το μόνο κοινό υπόστρωμα σε μια ήπειρο που τυρρανήθηκε από ιστορίες μίσους και πολέμων. Αυτός ο ελληνικός πολιτισμός γαλούχησε την Αναγέννηση και το Ρομαντισμό δημιουργώντας αυτό που ονομάστηκε «νεοκλασσικισμός», τονίζει ο κ. Ρολάντ.
«Ακόμη και στη νεωτερικότητα και τη μετανεωτερικότητα, που ο κλασσικισμός δέχθηκε επίθεση από παντού, η Ελλάδα δεν έχασε τη θέση της στην Ευρώπη σαν μια από τις πιο φωτεινές και ζωντανές εστίες πολιτισμού.
Με εξαιρετικούς εκπροσώπους σε όλα τα πεδία των επιστημών και της τέχνης, η Ελλάδα είναι παρούσα. Όχι μόνο στην ποίηση, αλλά και στη ζωγραφική διαμορφώθηκε ένα ιδιαίτερο ρεύμα από τον Θεόφιλο που οδηγεί στον Τσαρούχη μέσα από τον Εγγονόπουλο αλλά και στη φιλοσοφία υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Καστοριάδης. Σε όλα τα πεδία θα βρείτε στην Ελλάδα μια αξιοσημείωτη γενιά που ανανεώνει το αντικείμενο»,
Να υπερασπιζόμαστε τους κλέφτες;
«Πρέπει λοιπόν να υπερασπιζόμαστε αυτούς τους κλέφτες και τους ψεύτες επειδή κάποια στιγμή ευφήυραν τη λέξη δημοκρατία;» διερωτάται ο κ. Ρολάντ.
Μπορούμε να βάλουμε και άλλες λέξεις για να ισορροπήσει η πλάστιγγα, τονίζει. Λέξεις όπως φιλοσοφία, ιστορία, θέατρο. «Σε αυτή τη χώρα κατοικούν άνδρες και γυναίκες που είναι από τους πιο καλλιεργημένους και πολιτισμένους που ξέρω. Και σε ότι αφορά τις κατηγορίες για αν η χώρα τους βρίσκεται σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση ας αναρωτηθούμε ποιοι κατασπαταλούσαν τα δισεκατομμύρια μέχρι πολύ ;»
Το θέμα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι λιγότερο ή περισσότερο ευρωπαϊκή χώρα, καθώς οι βάσεις της Ευρώπης δεν υπάρχουν χωρίς τον Ελληνισμό. «Θυμηθείτε πως η Ευρώπη ήταν μια πριγκήπισσα από τη Φοινίκη, που απήγαγαν οι Κρήτες προκαλώντας την πρώτη διαμάχη μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η Ευρώπη έχει και ανατολίτικες ρίζες. Η Ευρώπη δεν υπάρχει για να ενώνει τράπεζες και τραπεζίτες αλλά πολιτισμούς - και ο Ελληνικός πολιτισμός είναι ένα στοιχείο που μας ενώνει», επισημαίνει με νόημα ο πρώην διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.
«Ζήτω η Ελλάδα και μην αφήσουμε τους τεχνοκράτες να μας λυγίσουν φίλοι και αδερφοί μου», καταλήγει σε πανηγυρικό τόνο το δημοσίευμα.

Πηγή:http://www.giannena-e.gr/pagkosmia_krisi/Ellada_agapi_mou.aspx

Σάββατο, Δεκεμβρίου 17, 2011

Προώθηση της Ηπείρου στη Ρώσικη τουριστική αγορά


Προώθηση της Ηπείρου στη ρώσικη τουριστική αγορά Το Discover Greece Business Travel Channel, ρωσόφωνο και αγγλόφωνο επαγγελματικό και τουριστικό δίκτυο σχεδιάζει την προώθηση της ευρύτερης περιοχής στη ρωσική αγορά.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Ρώσων τουριστικών πρακτόρων για καινούργιους ταξιδιωτικούς προορισμούς που ξεφεύγουν από το κλασικό «ήλιος και θάλασσα», το Discover Greece Business Travel Channel, το ρωσόφωνο και αγγλόφωνο επαγγελματικό και τουριστικό δίκτυο (Ίντερνετ και τηλεόραση - www.discovergreece.ru) με την χορηγία επιχειρηματιών των Ιωαννίνων σχεδιάζει την προώθηση της ευρύτερης περιοχής στη ρωσική αγορά.
Όλο το ηπειρώτικο περιβάλλον θα αποτυπωθεί με καταχωρήσεις στο site www.discovergreece.ru, στη ρωσική και αγγλική γλώσσα αλλά και σε mini τηλεοπτικές εκπομπές και spots, στην ρωσική γλώσσα, με σκοπό να προβληθεί η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου μέσα από το καθημερινό πρόγραμμα (με πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες μεταδόσεις)
Περισσότερα: Ioannina24.gr/Epirus24.gr/16-12-2011

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 15, 2011

Μπλόκο στα ακίνητα

Χρωστάς στην εφορία; Δεν μπορείς ούτε να πουλήσεις ακίνητο αν πρώτα δεν γίνει παρακράτηση των οφειλών.

Αυτό λέει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών σε μια προσπάθεια να μαζευτούν τα ... αμάζευτα.
Από εγκυκλίους καλά πάμε στην πράξη... δείτε μόνο την είδηση με το ποσό που εισέπραξε το δημόσιο απ' όσους συνέλαβε για χρέη.
Ουσιαστικά δεν θα μπορεί να γίνει καμία μεταβίβαση ακινήτου εάν στο συμβόλαιο δεν υπάρχει βεβαίωση οφειλής από την αρμόδια Εφορία, η οποία θα αντικαταστήσει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Παράλληλα θα είναι υποχρεωμένοι οι συμβολαιογράφοι που κάνουν τα συμβόλαια να αποδώσουν τα ποσά οφειλής, επιμεριστικά στις ΔΟΥ ή στα Τελωνεία που έχουν εκδώσει τις βεβαιώσεις, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου.
Πηγή: Newsit

Τρίτη, Δεκεμβρίου 13, 2011

Μεγάλη απάτη μέσω internet - Emails παγίδες με την επιστροφή φόρου


Προσοχή στους χρήστες του Διαδικτύου, καθώς ενδέχεται αυτές τις ημέρες να φτάσει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μήνυμα-απάτη που φαίνεται πως προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο μήνυμα περιλαμβάνεται το λογότυπο του Υπουργείου, το δε κείμενο είναι στα Ελληνικά, καθιστώντας το απατηλό μήνυμα αρκετά αληθοφανές. Ειδικότερα, ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι δικαιούται κάποιο ποσό ως επιστροφή φόρου και για να το παραλάβει άμεσα θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα που του δίδεται.

Εκεί, ζητούνται τα προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη (ονοματεπώ νυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, κ.α), στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό (όνομα χρήστη-userid και συνθηματικό-password), καθώς και όλα τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας.

Σε περίπτωση που λάβετε αυτό το μήνυμα, ή αντίστοιχα μηνύματα από τράπεζες και άλλους οργανισμούς στα οποία σας ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία σας για να λάβετε κάποιο χρηματικό ποσό, σκεφθείτε: 

- Κανένας σοβαρός και αξιόπιστος οργανισμός ή εταιρεία δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τέτοιου είδους υποθέσεις.
- Μην απαντάτε ποτέ σε τέτοιου είδους μηνύματα. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να τα διαγράψετε και να ενημερώσετε την εταιρεία ή τον οργανισμό που εμφανίζεται ως αποστολέας για το περιστατικό.
-Μην συμπληρώνετε διαδικτυακές φόρμες στο Διαδίκτυο χωρίς να έχετε διαβάσει κάποιο κείμενο (όροι χρήσης/ πολιτική απορρήτου) που να προσδιορίζει τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε.
Πηγή. http://www.newsit.gr

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας: 200.000 θέσεις εργασίας αναμένει ο Μανιάτης

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Τουλάχιστον 200.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να φέρει μέσα στην επόμενη δεκαετία η προώθηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, όπως επισήμανε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του Συνεδρίου ECOWEEK 2011.
Στην Ελλάδα, όπως τόνισε, σύμφωνα με το Νόμο 3851/2010, ο εθνικός στόχος συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας είναι 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές.
Με βάση τις προβλέψεις του συγκεκριμένου νόμου, το αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους με συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και σε γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο έως τις 31.12.2014.
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε στην υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την άρση των περιορισμών στη χρήση σύμπηκτων βιομάζας, των γνωστών pellets, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης που υπάρχει εδώ και 18 χρόνια, από το 1993. (Διαβάστε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες)
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τόνος πετρελαίου έχει τετραπλάσια τιμή από τον τόνο pellet, συνάγεται ότι η χρήση pellets μπορεί να προσφέρει έως και 50% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης ενός κτιρίου.
Επιπλέον, ο κ. Μανιάτης υπογράμμισε ότι βασικό εργαλείο της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ είναι η θέσπιση Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και η έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εφοδιάζοντας αφενός την αγορά ακινήτων με νέα ποιοτικά κριτήρια, άμεσα σχετιζόμενα και με την αξία των ακινήτων, αφετέρου τον πολίτη (ως ιδιοκτήτη ή αγοραστή ακινήτου ή μισθωτή) με μετρήσιμα στοιχεία του ετήσιου διαχειριστικού κόστους για θέρμανση και δροσισμό.
«Ήδη έχουν εγγραφεί περίπου 5.500 Ενεργειακοί Επιθεωρητές στο προσωρινό Μητρώο και έχουν εκδοθεί περίπου 50.000 ΠΕΑ», τόνισε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ.
Τέλος, ο κ. Μανιάτης επισήμανε ότι, σύμφωνα και με τη νέα σχετική κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων οι στόχοι γίνονται πιο φιλόδοξοι και αφορούν και σε τομές σε νοοτροπίες και πρακτικές, καθώς από τις 31.12.2020, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
econews

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 09, 2011

Οι μόνοι που μπορούν να σώσουν την Ελλάδα είμαστε οι ίδιοι οι έλληνες.

mayday (πρωτομαγιά)
   Η λέξη « mayday (πρωτομαγιά) », χρησιμοποιείται διεθνώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που τείνουν να εξελιχθούν σε τραγωδίες με πολλά θύματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η Ελλάδα.
   Όταν από το πιλοτήριο ενός αεροσκάφους εκπέμπεται το « mayday-mayday », όλοι γνωρίζουν ότι μόνον το πλήρωμα μπορεί να σώσει το σκάφος που βρίσκεται αβοήθητο στον αέρα.
   Οι μόνοι που μπορούν να σώσουν την Ελλάδα είμαστε οι ίδιοι οι έλληνες.
   Όλοι μας γνωρίζουμε ότι σταματήσαμε να παράγουμε προϊόντα, χάριν των επιδοτήσεων. Παρατήσαμε τη γη μας, χάριν της αστικής «πολιτισμένης» ζωής. Χάσαμε την επαφή μας με τη φύση και το περιβάλλον, χάριν της τεχνολογίας. Ξεχάσαμε ότι εκεί στο χωριό, λίγο πιο πέρα από τη γενέθλια γειτονιά μας, έχουμε κάτι κτήματα. Του πατέρα μας, ίσως και του παππού μας. Πολλοί δεν θυμόμαστε που είναι καν.
   Η δική μας πρόταση είναι απλή. Να ανακαλύψουμε αυτή τη ξεχασμένη πολύτιμη γη μας και να την καλλιεργήσουμε. Η πρωτογενής παραγωγή μπορεί να μας δώσει τα προς το ζην και ταυτόχρονα να σώσει τη χώρα. Δεν περιμένουμε να εξαγγείλλουν οι κυβερνήσεις μεγαλόπνοα αλλά κίβδηλα προγράμματα, δεν αρκούμαστε στις ψεύτικες υποσχέσεις τους ότι θα μας σώσουν. « Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.».
   Αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια μία εμπειρία πάνω στην καλλιέργεια της τρούφας. Εσχάτως, ξεκινήσαμε να ανιχνεύουμε την καλλιέργεια της αλόης (aloe vera). Σκεπτόμαστε να επεκταθούμε στην καλλιέργεια του θυμαριού, του τσαγιού και του φασκόμηλου. Θέλουμε να ζήσουμε από αυτά που παράγουμε και όχι από αυτά που μας δανείζουν –με το αζημίωτο βέβαια-, οι εταίροι μας της Ευρώπης.
   Εάν σκέφτεστε να αξιοποιήσετε τα πάτρια εδάφη σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Όχι μόνο εάν θέλετε να καλλιεργήσετε τρούφα ή αλόη. Στην διεύθυνση www.peliti.gr ,θα βρείτε απίστευτες ελληνικές ποικιλίες καλλιεργήσιμων σπόρων, από ότι μπορεί να φανταστείτε.
   Το σήμα κινδύνου «mayday», στα ελληνικά μεταφράζεται «πρωτομαγιά». Είναι η μέρα που οριοθετεί την αναγέννηση της φύσης.
   « Πολεμούμε γιατί έτσι μας αρέσει, τραγουδούμε κι ας μην υπάρχει αυτί να μας ακούσει. Δουλεύουμε κι ας μην υπάρχει αφέντης, σα βραδιάσει, να μας πλερώσει το μεροκάματό μας. Δεν ξενοδουλεύουμε. Εμείς είμαστε οι αφέντες. Το αμπέλι τούτο της Γης είναι δικό μας, σάρκα μας κι αίμα μας …….. Σκάβω και χαίρουμαι όλο τον κύκλο του σταφυλιού, τραγουδώ μέσα στη δίψα και στο μόχτο μου, μεθυσμένος από το μελλούμενο κρασί.
Πηγή: http://www.geo-troufa.net/mayday.html

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 08, 2011

Προληπτικός Οδοντιατρικός /Ελεγχος


«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΙΣ »
 
 
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΚΡΕΙΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ
 
Την Παρασκευή ολοκληρώνεται ο προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος που ξεκίνησε την Δευτέρα 5/11 σε σχολεία του  νομού μας.
Κινητή παιδο-οδοντιατρική μονάδα των «Γιατρών του Κόσμου» επικουρούμενη  από οδοντιάτρους του οδοντιατρικού συλλόγου Πρέβεζας πραγματοποίησε ελέγχους  ενημερώνοντας   τα παιδιά  για την στοματική υγεία.  Αφού έγινε εξέταση στα δόντια με γραπτή αναφορά πιθανών προβλημάτων που εντοπίστηκαν προς τους γονείς, ακολούθησε   εισήγηση-ομιλία προς τα παιδιά για τη σωστή καθημερινή υγιεινή των δοντιών.
  Στα ίδια πλαίσια των εθελοντικών δράσεων των γιατρών του κόσμου εντάσσεται και η ομάδα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης που πραγματοποιήθηκε χθες τέταρτη 7/11 στο κτήριο της λαϊκής αγοράς με την υπεύθυνη σύμβουλο ψυχικής υγειάς και  ψυχοθεραπεύτρια  Λήδα Λαμπρόπουλου.
Ο σύλλογος εθελοντισμού «Ανθρώπολις Πρέβεζα»   ως ο οργανωτής και συντονιστής της όλης προσπάθειας ευχαριστεί  θερμά τους συμμετέχοντες εθελοντές και ελπίζει σύντομα να ξαναβρεθούνε κοντά του με τις υπηρεσίες τους.
Σε μια εποχή «κρίσης» αξιών, πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο όπως αυτής της ιατρικής ομάδας κάνουν τη μεγάλη και τόσο απαραίτητη διαφορά
        

Τροχαία ατυχήματα στον Άγιο Γεώργιο

Για ακόμη μία φορά θα ασχοληθούμε με την κάκιστη κατάσταση του οδοστρώματος της Ε.Ο Πρέβεζας-Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στον ύψος του Αγίου Γεωργίου στις δύο επικίνδυνες στροφές έξω ακριβώς από το χωριό.
Τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών σφοδρών ατυχημάτων τα οποία προκλήθηκαν από την κακή κατάσταση της ασφάλτου η οποία έχει πολλά χρόνια να ανανεωθεί με συνέπεια τον τραυματισμό πολλών ατόμων.
Την περασμένη Δευτέρα είχαμε μεγάλη σύγκρουση τριών(3) οχημάτων ,ενός φορτηγού με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα και δύο Ι.Χ.Ε με την αντίθετη κατεύθυνση. Το ένα από τα Ι.Χ.Ε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος εξετράπη της πορείας του και κατευθυνόμενο πρός το αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε σφόδρα με το φορτηγό και το ακολουθούμενο δεύτερο Ι.Χ.Ε λόγω κεκτημένης ταχύτητας συγκρούστηκε μαζί τους.
Συνέπεια αυτού είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ατόμων και τον ακρωτιριασμό του ενός απο αυτών στο ένα του πόδι...
Σήμερα τις πρωινές ώρες είχαμε άλλο ένα ατύχημα με την πρόσκρουση αυτοκινήτου,στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, στις προστατευτικές μπάρες, οι οποίες ήταν ήδη σε άθλια κατάσταση με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρέμο 10 μέτρων σταματόντας σε παρακείμενο δρόμο από το οποίο περνάνε οι κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου.
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα ούτε από το μεν αυτοκίνητο που εξετράπη αλλά ούτε και από κάποιο άλλο αυτοκίνητο το οποίο για κακή του τύχη θα τύγχαινε να περνούσε από εκεί και θα καταπλακωνόταν από το άλλο.
Αυτά είναι μόνο δύο απο τα περιστατικά που συνέβησαν τις τελευταιές τρείς μέρες...
Επειδή όμως με την τύχη δεν πρέπει να παίζει κανείς θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να ξυπνήσουν πρίν είναι αργά και θρηνήσουμε άλλα θύματα.Θα πρέπει να μπεί μία τελεία σε όλα αυτά τα ατυχήματα που βλέπουμε καθημερινά έξω από το χωριό μας.
Κύριοι βουλευτές του Νομού μας, κ. Παπαχρήστο και κ. Τσουμάνη, πιστεύετε ότι 300 μέτρα αντιολισθητικής ασφάλτου είναι πιο ακριβή από μία ανθρώπινη ζωή; Έστω και τις μέρες αυτές που όλος ο κόσμος σας γιουχάρει και σας κυνηγάει, κάντε μία ανθρώπινη πράξη γιά να σώσετε την ζωή κάποιον που κινδυνεύει κάθε μέρα! Κάντε την έστω αυτήν την ύστατη στιγμή μπάς και σώσετε τα προσχήματα...
 
Πηγή: http://agiorgitikanews.weebly.com/31/post/2011/12/68.html

Τρίτη, Δεκεμβρίου 06, 2011

Έργο ''Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Σκεπαστό - Άνω Σκαφιδωτή''


Το έργο της Βελτίωσης- Ασφαλτόστρωσης  της  οδού  Σκεπαστού – Άνω  Σκαφιδωτής, (10 χιλ. περίπου) , είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα  ‘’ ΠΙΝΔΟΣ’’  και  το  έτος 2010 από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου ‘’ΑΦΟΙ Ν. ΛΑΪΝΑ ΟΕ , περατώθηκε ένα τμήμα  4 χιλιομέτρων περίπου. (Από Παναγία Σκεπαστού μέχρι τη θέση  Παλιόβρυση).

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρχές περασμένου Απριλίου πιστώθηκε για το πρόγραμμα ‘’ΠΙΝΔΟΣ’’, στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, το ποσό των 737.908,47 Ευρώ , προκειμένου να εξοφληθούν στο σύνολό  τους  οι εργολήπτες για τα έργα που εκτέλεσαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά το έτος 2010.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδρίασε στο γραφείο του περιφερειάρχη Ηπείρου στις 13- 5 - 2011, εγκρίθηκε η  χορήγηση  παράτασης της  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου της ΠΕ Πρέβεζας ‘’Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση  οδού Σκεπαστό  –  Άνω Σκαφιδωτή ’’  αναδόχου  εταιρείας   ‘’Αφοί  Ν. ΛΑΪΝΑ ΟΕ’’  μέχρι  την 30- 12- 2011.
Μετά την εξόφληση των εκτελεσθέντων έργων και την  έγκριση της παράτασης περαίωσης των εργασιών ,  μέχρι  σήμερα  (6- 12-2011) δεν έχει γίνει  καμιά εργασία .
Οι κάτοικοι των χωριών  Άνω και Κάτω Σκαφιδωτής (μόνιμων και επιθυμούντων να επιστρέψουν )  είναι ανάστατοι  γιατί δεν έχουν καμιά ενημέρωση και φοβούνται ότι  δεν θα προχωρήσει το έργο και θα μείνουν στην απομόνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο αυτό σε συνδυασμό με τη σύνδεση με την Κορυφούλα και το Τσεκούρι,  θα  συνδέσει την ορεινή ζώνη του Δήμου Πάργας και θα δώσει  κίνητρα για ανάπτυξη της  ορεινής ζώνης (αγροτοτουρισμός, κτηνοτροφία, βιολογικές καλλιέργειες, αξιοποίηση φυσικής ομορφιάς κτλ.).

Ελπίζουμε ότι το έργο θα συνεχιστεί και οι αρμόδιοι θα μας ενημερώσουν και για το παρόν έργο καθώς και για τον προγραμματισμό έργων για την ορεινή ζώνη του Δήμου Πάργας.
 

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 05, 2011

1ο Παιδικό Φεστιβάλ Λόγου, Έκφρασης και Δημιουργίας

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού στις 11 Δεκεμβρίου, το «1Ο Παιδικό Φεστιβάλ Λόγου, Έκφρασης και Δημιουργίας» ανοίγει την αγκαλιά του και περιμένει τους μικρούς μας φίλους να ταξιδέψουν στον κόσμο των παραμυθιών και των μύθων, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 (11.00 – 18.30) και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011  (11.00 – 19.00)  στο χώρο της παλιάς Αμερικανικής Βάσης του Ελληνικού, που διαθέτει ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης
Στόχος είναι τα παιδιά να διατηρήσουν την παιδικότητά τους, να αντιληφθούν την αξία του παιχνιδιού και της δημιουργικής έκφρασης, να γελάσουν, να καταλάβουν τη σημασία που μπορεί να έχει ακόμη και ένα φθινοπωρινό φύλλο, ένα «σκουπίδι» ή ένα παραμύθι, που συχνά αποτελεί τον παλιό, καλό, δοκιμασμένο δρόμο για την εξοικείωση με την ενηλικίωση…
“Τα παιδιά, μας εντυπωσιάζουν  για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα, και μας εμπνέουν. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, χώρο και χρόνο να ψυχαγωγηθούν μέσα από το παιχνίδι και τη γνώση”, τονίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός.
“Ζούμε στην εποχή της συμπίεσης: των εισοδημάτων, των συναισθημάτων, του ελεύθερου χώρου και χρόνου. Στο χέρι  μας είναι να το ανατρέψουμε και να δώσουμε χώρο στα παιδιά. Για να ακουστεί το γέλιο τους και οι φωνές τους, για να αναδειχθούν οι δυνατοτητές τους. Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιας Αθήνας, καλωσορίζει τα παιδιά στο 10 Παιδικό Φεστιβάλ Λόγου, Έκφρασης και Δημιουργίας, είναι η ελάχιστη συνδρομή στον καθημερινό αγώνα των οικογενειών. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή διασκέδαση μέσα από τη δημιουργική απασχόληση”, σημειώνει η Αντιπεριφειάρχης Νότιας Αθήνας  κ. Μαρία Καρακλιούμη.
Το Φεστιβάλ οργανώνει η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Νότιας Αθήνας με την καλλιτεχνική οργάνωση και επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών. Στη διαμόρφωση του προγράμματος συμμετείχε το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συμμετέχουν και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του παιδιού, οι οποίες θα διαθέσουν έντυπο υλικό και θα ενημερώσουν για τις δράσεις τους.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πηγή: http:// Opedgr.wordpress.com

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 02, 2011

Τα κάστρα της Πρέβεζας

Ερωτηση στην Βουλή για τα κάστρα της Πρέβεζας

ΠΡΟΣ: Τον Αξιότιμο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Τον Αξιότιμο Υπουργό Εσωτερικών.
ΘΕΜΑ: ''Περί αξιοποίησης των 2 κάστρων της πόλης της Πρέβεζας.''
Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και ο περιορισμός των κρατικών δαπανών αποτελεί ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που πρέπει να πετύχει η Πατρίδα μας προκειμένου να βγει από την οικονομική ύφεση που την ταλανίζει. Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται και η πρόταση που έχει καταθέσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζας σχετικά με την αξιοποίηση των 2 κάστρων που βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Πρέβεζας. Όπως προτείνει ο Σύλλογος, στους χώρους του κάστρου του Αγίου Ανδρέα θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, που αυτή τη στιγμή πληρώνουν ενοίκιο άνω των 300.000 ευρώ ανά έτος για την στέγασή τους. Η απαραίτητη αναπαλαίωση και ανακαίνιση των κτιρίων του κάστρου θα αποσβενόταν από το ποσό που δίνεται σήμερα ως ενοίκιο. Παράλληλα, θα δημιουργούνταν ένας επιπλέον χώρος 3.000 τ.μ. που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την τοπική κοινωνία για τη χρήση διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και για την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Στο ίδιο σκεπτικό, ο Σύλλογος προτείνει η ΛΓ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που έχει έδρα την Πρέβεζα και στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο να μετεγκατασταθεί στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, στις παρυφές της πόλης. Στον ίδιο χώρο και από την αξιοποίηση του κάστρου θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής, που μένουν αναξιοποίητα στον Νομό καθώς το Μουσείο της Νικόπολης δεν έχει την δυνατότητα να τα φιλοξενήσει.
Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Έχετε υπόψη σας την πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζας σχετικά με την μετεγκατάσταση των Νομαρχιακών Υπηρεσίων και της ΛΓ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κατά πόσο έχει ισχύ και ποια είναι η απάντησή σας;
2. Υπάρχουν νομικά ή άλλης φύσης εμπόδια για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, ποια είναι αυτά και πως σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε;
3. Έχετε την πρόθεση να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να συντονίσετε τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να υλοποιηθεί μία πρόταση που θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και παράλληλα θα εξοικονομήσει μακροχρόνια τεράστια ποσά για το Ελληνικό Δημόσιο;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές:
Ανατολάκης Γεώργιος, Β΄ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ.
Πλεύρης Αθανάσιος, Α΄ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ.