Σάββατο, Αυγούστου 27, 2011

Γιορτή της σαρδέλας στην Πρέβεζα και γιορτή ελαιολάδου στην Πάργα


·         Το μεγάλο λαϊκό πανηγύρι ‘’ γιορτή της σαρδέλας’’ διοργανώνει σήμερα Σάββατο 27 Αυγούστου ο Δήμος Πρέβεζας στο λιμάνι. Η μουσική , ο χορός και το κρασί μαζί με τη σαρδέλα θα έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ τοπικά καλλιτεχνικά σχήματα θα οδηγήσουν τους παρευρισκόμενους σε χορευτικό ξεφάντωμα.

·         Αύριο το απόγευμα, Κυριακή 28 Αυγούστου ,  ο Αγροτικός Σύλλογος  Αγιάς  Πάργας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διοργανώνει στην παραλία της Πάργας , τη γιορτή του ελαιολάδου. Θα προσφερθούν λάδι ,ελιές, τσίπουρο, λαδοκούλουρα και διάφορα άλλα παρασκευάσματα με ελαιόλαδο

Κυριακή, Αυγούστου 21, 2011

Άρχισε η κυνηγετική περίοδος

Όλες οι ρυθμίσεις για τη νέα κυνηγετική περίοδο

Από τις 20 Αυγούστου 2011 μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012 καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2011 – 2012 με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου.


Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2011 – 2012 από 20 Αυγούστου 2011 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2012.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο “ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ”:
(κάντε κλικ στον πίνακα για μεγέθυνση)


Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2011 μέχρι και 20.1.2012 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο.

Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2011 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε τρία (3) άτομα. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2011 μέχρι 20.1.2012 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2012 μέχρι 29.2.2012 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) στο νομό Λέσβου και Χίου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 18.9.2011, 25.9.2011, 02.10.2011, 09.10.2011, 16.10.2011, 23.10.2011, 30.10.2011, 6.11.2011 και 13.11.2011.

β) στο νομό Σάμου και στην περιοχή της Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α΄ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2011 έως 30.11.2011 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη – Σάββατο − Κυριακή,

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2011 έως 14.09.2011.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής

1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων

1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας

1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών

1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής

1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές

1.7. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) κοινής υπουργικής απόφασης

1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 22 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο 
- Θηρασιά, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημιές πιστοποιούνται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Δασών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Παρασκευή, Αυγούστου 12, 2011

Εορτασμός Κοίμησης της Θεοτόκου

Όπου και να βρισκόμαστε το 15Αύγουστο, τιμούμε την Κοίμηση της Θεοτόκου  σε ξωκλήσια χωριών και πόλεων.
Εμείς οι ¨Κοριτιανιώτες¨  ακόμα και αν λείπουμε από το χωριό μας αυτή τη μέρα, η σκέψη μας είναι στην  "Παναγία του κάμπου". Εκεί  κάθε χρόνο  τιμούμε την Παναγία μας ,παρακολουθώντας τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια  ακολουθεί παραδοσιακό πανηγύρι με τοπική κομπανία ,  υπέροχα ντόπια ψητά κατσικάκια και δροσερά ποτά.
Ραντεβού και φέτος στην Παναγιά μας, και  " Καλή Παναγία " σε όλους μας.

Εντοπίστηκε ο ένας εκ των δύο δραστών

Εντοπίστηκε από την Αστυνομία ο ένας από τους δράστες της ληστείας σε βάρος της 89 χρονης συγχωριανής μας. Πρόκειται για έναν 20 χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αλλά δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτόφωρου.
Η έρευνα συνεχίζεται γιά τον προσδιορισμό των στοιχείων του δεύτερου δράστη.
Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ Καναλακίου

Δευτέρα, Αυγούστου 08, 2011

Θύμα ληστείας 89 χρονη γιαγιά

Θύμα ληστείας έπεσε , τα μεσάνυχτα περίπου της  5ης προς 6η Αυγούστου, στην Άνω Σκαφιδωτή  η γερόντισα  Αντιγόνη  Σουλάκη .
  Η 89χρονη, μητέρα  8 παιδιών και γιαγιά  18 εγγονιών  , μεταξύ των οποίων και η ολυμπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου καθώς και 18 δισέγγονων,  επιμένει να ζεί στο σπίτι που έζησε με τον άντρα της Σωτήρη και μεγάλωσε  με μεγάλους κόπους  και θυσίες  τα παιδιά της.
Καλοσυνάτη και πάντα με τον καλό λόγο στο στόμα της ,  περιμένει  με ανοιχτή την αγκαλιά της, παιδιά- εγγόνια – δισέγγονα , φίλους και γνωστούς  να τους περιποιηθεί , ιδιαίτερα δε του ΣΩΤΉΡΟΣ , μέρα γιορτής για το σπίτι γιατί γιόρταζε ο μακαρίτης ο άντρας της και γιορτάζουν τώρα τα εγγόνια της.
Δυστυχώς όμως τα μεσάνυχτα  της περασμένης Παρασκευής , αυτή και η κυρία που την φροντίζει, είχαν μια  τρομακτική εμπειρία από την επίσκεψη δύο νεαρών , ηλικίας 20- 25 ετών οι οποίοι με την απειλή μαχαιριών αρχικά  και φραστικών απειλών  τις έδεσαν  , τις φίμωσαν και  έκαναν το σπίτι  άνω κάτω  ψάχνοντας για χρήματα και τιμαλφή. Στη συνέχεια τις απείλησαν με το κυνηγητικό όπλο που βρήκαν στο σπίτι για να τους πουν που έχουν κρυμμένα τα χρήματα
Οι δράστες απεχώρησαν αφού τους πήραν τα δαχτυλίδια, ρολόγια, κινητό τηλέφωνο, λίγα χρήματα και το κυνηγητικό  όπλο του γιού της . Η γιαγιά κατάφερε να λυθεί  περί την 4η πρωινή  και ειδοποίησε τα παιδιά της. Της έμελε στα βαθειά γεράματα να ζήσει την εμπειρία αυτή. Σε τηλεφωνική επαφή που είχαμε μαζί της μας είπε ότι δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει από τη λαχτάρα που έπαθε και να βοηθήσει ο Θεός να μην το πάθει άλλος άνθρωπος.
Του θέματος επελήφθη η Ασφάλεια Πρεβέζης.

Παρασκευή, Αυγούστου 05, 2011

Προειδοποίηση Κυβερνητικού εκπροσώπου

- Μόσιαλος: «Δεν θα δεχθούμε "αργομισθίες" και "λευκές" απεργίες»
- Στρώνεται το χαλί για απολύσεις ενόψει συγχωνεύσεων
- ''Αναλάβετε τις ευθύνες σας.Εδώ και 30 χρόνια σβηστή η κρατική μηχανή''

Εμμέσως πλην σαφώς ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος προειδοποίησε με απόλυση τους υπάλληλους του δημοσίου που μετά τις απανωτές μειώσεις μισθών και εν όψει νέων περικοπών στα επιδόματα είτε είναι “υποτονικοί” είτε κάνουν λευκή απεργία...
Σε δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FΜ, ο κ. Μόσιαλος είπε χαρακτηριστικά «Δεν θα δεχθούμε "αργομισθίες" και "λευκές" απεργίες, επειδή κόπηκε ένα επίδομα και ταυτόχρονα να μιλάμε για "εργασιακή εφεδρεία"».
Ο κ. Μόσιαλος διεμήνυσε μάλιστα πως “πρέπει να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον και κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι, ακόμα και η ΑΔΕΔΥ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την κρατική μηχανή, η οποία δεν λειτουργούσε εδώ και 30 χρόνια»
Οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου έρχονται σε μια περίοδο όπου κορυφώνονται οι συγχωνεύσεις υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου και αποτελούν σαφέστατη προειδοποίηση καθώς θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό...

Ωράριο εργασίας δημοσίων υπαλλήλων και Υπηρεσιών

Πέντε διαφορετικές επιλογές έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία τους.


Μετά την αύξηση των ωρών απασχόλησης από 37,5 σε 40 την εβδομάδα, η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, κατ΄ επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής:

Ωρα προσέλευσης: 07.00 και αποχώρησης: 15.00
Ώρα προσέλευσης: 07.30 και αποχώρησης: 15.30
Ώρα προσέλευσης: 08.00 και αποχώρησης: 16.00
Ώρα προσέλευσης: 08.30 και αποχώρησης: 16.30
Ώρα προσέλευσης: 09.00 και αποχώρησης: 17.00.

Η αίτηση επιλογής του ωραρίου εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπαλλήλους ως τις 8 Αυγούστου 1011.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων στα οποία υπηρετούν τρεις και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.
Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες ώρες εισόδου του κοινού την ημέρα εξακολουθούν να ισχύουν.
Ειδικά για τις ΔΟΥ, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου.
Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30.

Τετάρτη, Αυγούστου 03, 2011

Αναστολή ΄' πόθεν έσχες ''

Αναστέλλεται η εφαρμογή του ΄΄ πόθεν έσχες ΄΄ από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013, για την απόκτηση (αγορά – ανέγερση ) όλων των ακινήτων, ενώ από τις 17/12/2010 εξαιρούνται από την υποβολή φόρου δωρεάς και γονικής παροχής οι δωρεές και γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων.

Αυτά γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1165/29.7.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

Πηγή: http://www.realestatenews.gr/oikonomia

Τρίτη, Αυγούστου 02, 2011

Ο Κώστας Χατζής τραγουδάει για το Χαμόγελο του Παιδιού

Μια συναυλία με φιλανθρωπικό περιεχόμενο στόχο, θα δοθεί στις 12 Αυγούστου στο Nicopolis Club στη Πρέβεζα, με τον μεγάλο τραγουδιστή Κώστα Χατζή. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου που επιτελεί η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί του θα τραγουδήσουν οι Αντωνία Χατζίδη και Μαρία Αλεξίου, ενώ την ορχήστρα θα διευθύνει ο Γιώργος Παγιάτης.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στην Πρέβεζα (Πλατεία Δικαστηρίων), στην Άρτα (πεζόδρομος Σκουφά στο ύψος του Αγ. Δημητρίου) και στα Γιάννενα (Πλατεία Νομαρχίας), ενώ στα ίδια σημεία συγκεντρώθηκαν παιδιά και ζωγράφισαν σε καμβά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα βρεθεί στην περιοχή η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα για την περίθαλψη παιδιών και ένα φορτηγό για την συγκέντρωση γραφική ύλης και ρουχισμού για τα παιδιά που βρίσκονται στο «Χαμόγελο του παιδιού».

Η μονάδα και το φορτηγό θα βρίσκονται στις 9 Αυγούστου στα Γιάννενα, στις 10 Αυγούστου στην Άρτα και στις 11 Αυγούστου στην Πρέβεζα. Στην εκδήλωση στο «Nicopolis Club», θα γίνει και βράβευση των παιδιών από Γιάννενα , Άρτα και Πρέβεζα που έλαβαν μέρος στα «Special Olympics».

Διοργανωτής της εκδήλωσης είναι η σύμπραξη εθελοντικής κοινωνικής και ανθρωπιστικής δράσης ενεργών πολιτών Πρέβεζας «Ανθρώπολις» με την υποστήριξη των Ε&Β Μπατσούλη και Nicopolis Club, που μας καλούν να ενωθούμε για να δώσουμε ένα χαμόγελο στα παιδιά, που τόσο το έχουν ανάγκη.

Η τιμή του εισιτηρίου για την συναυλία είναι 15 ευρώ, εκ των οποίων τα 9 ευρώ θα διατεθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Δευτέρα, Αυγούστου 01, 2011

" την αγαπήσαμαν και μεις"

Το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας συνεχίζει τον κύκλο των παραστάσεών του με το έργο «Την αγαπήσαμαν και μεις».Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 2008 , στην Πρέβεζα , την Αθήνα και σε διάφορες πόλεις ,αποσπώντας τις καλύτερς κριτικές .

Οι παραστάσεις θα δοθούν:
  • Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011 στο Λούρο
  • Το  Σάββατο 6 Αυγούστου 2011 στο Κάστρο της Πάργας
  • Την Κυριακή 7 Αυγούστου στον Αρχ/κό χώρο Ορράν - Καστρί Γοργόμυλου
  • Την Τετάρτη  10 Αυγούστου στις Παπαδάτες.
Το έργο γεννήθηκε από δραματοποίηση αποσπασμάτων από το βιβλίο της Γεωργίας Σκοπούλη «αυτές που γίναν ένα με τη γη». Ένα βιβλίο που αφηγείται αληθινές ιστορίες γυναικών της Ηπείρου. Οι γυναίκες αυτές έζησαν τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, της μετανάστευσης και της φτώχειας.

Οι συντελεστές της παράστασης παρουσιάζουν μία από αυτές τις αφηγήσεις σε τοπολαλιά. Ακούγονται παραδοσιακά τραγούδια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Επεξεργασία Κειμένου- Σκηνοθεσία - Σκηνικά: Λίλη Σακκά

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Τσανέλης

Γλωσσολογική επεξεργασία κειμένου: Βασίλης Παπαδήμας

Επιμέλεια κίνησης: Λίλη Σακκά, Αλέξανδρος Τσανέλης

Επιλογή τραγουδιών- Τραγούδι: Γιώργος Τσούκης

Κουστούμια: Λίλη Σακκά- Αλέξανδρος Τσανέλης- Γεωργία Παπαδιώτη (με τη συμβουλή του Βασίλη Παπαδήμα)

Φωτισμοί: Γεωργία Παπαδιώτη

Κατασκευή κοστουμιών: Γεωργία Παπαδιώτη - Πελαγία Παπαδιώτη

Τεχνικός φωτισμού: Νίκος Δενδρινός

Τεχνικός ήχου: Αλέξανδρος Τσανέλης

Ηλεκτρολόγος: Γιάννης Φατούρος

Σχεδιασμός αφίσας – προγράμματος: Άννυ Βλαχοπούλου

Ηθοποιοί:

στο ρόλο της Βασίλως και στο χορό γυναικών: Φαίδρα Τζιάλλα, Σούλα Μπαχλάβα, Βιβή Μπάρκα, Εφη Σολδάτου, Γεωργία Παπαδιώτη.


Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε την παράσταση , την 1η Νοεμβρίου 2008 στο κατάμεστο από 400 και πλέον θεατές,στο ΘΈΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ  , σε μιά εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ηπειρωτών Βορείων Προαστίων Αττικής, όπου οι γυναίκες ηθοποιοί έλαμψαν με την υποκριτική τους ικανότητα και ζωντάνεψν ένα κομμάτι της ζωής της Ηπείρου που χάνεται.
Η σκηνοθέτης κ. Λίλη Σακκά, χάρη στην έμπνευσή της, κατάφερε από ένα αφηγηματικό κείμενο,του υπέροχου βιβλίου της κ. Γεωργίας Σκοπούλη ναδώσει στην παράσταση στοιχεία αρχαίας τραγωδίας και να το δραματοποιήσει με τη μουσική υπόκρουση τραγουδιών και σκοπών της Ηπείρου .
Δεν πρέπει κανείς να χάσει τις παρατάσεις αυτές, διαφορετικά  αξίζει μια ματιά στη σελίδα  .  http://www.ipeirotes.blogspot.com/  γιά μιά ενημέρωση.
Βραδιά Πνεύματος και Πολιτισμού Παπαδατών ΠρέβεζαςΠέμπτη 4 Αυγούστου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ.

           Πλατεία Παπαδατών

Παρουσίαση του Β' τόμου και του ψηφιακού δίσκου της

"Περιήγησης στο δημοτικό τραγούδι"

του Σωκράτη Σ. ΒασιλείουΟργάνωση:

Δήμος Ζηρού & Τοπικό Συμβούλιο Παπαδατών,

Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπαδατών,

Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού Θε.Λο.Πο.Λα. Εστία Ηπειρωτών