Παρασκευή, Φεβρουαρίου 28, 2014

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
                                ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    
  
Σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 συγκροτείται Αγορά Παραγωγών Π.Ε. Πρέβεζας, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:


 1. Στην Αγορά Παραγωγών (FarmersMarket) Π.Ε. Πρέβεζας συμμετέχουν μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες  από την Π.Ε. Πρέβεζας που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), και με αποκλειστικό σκοπό την πώληση αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες, σύμφωνα πάντα με τους υγειονομικούς κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η συμμετοχή παραγωγών από τις όμορες Π.Ε. (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας), με τη σύμφωνη γνώμη της Αγοράς Παραγωγών και με την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα από αυτούς προϊόντα δεν παράγονται σε επάρκεια στην Π.Ε. Πρέβεζας. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι άδειας λαϊκών αγορών.
 2. Όργανο διοίκησης της Αγοράς Παραγωγών είναι η Διοικούσα Επιτροπή η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους των παραγωγών. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ένα (1) μέλος της ως υπεύθυνο για τη λειτουργία της αγοράς.
 3. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι διετής και οι εκπρόσωποι των παραγωγών εκλέγονται απευθείας από τους παραγωγούς της Π.Ε. Πρέβεζας που συμμετέχουν στην Αγορά.
 4. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των παραγωγών στην Αγορά υποβάλλονται προς την Διοικούσα Επιτροπή. Η Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραγωγούς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση ΟΣΔΕ, φορολογικά στοιχεία κλπ.) που πιστοποιούν την ιδιότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος.
 5. Όργανο ελέγχου της Αγοράς Παραγωγών ορίζεται η ελεγκτική επιτροπή  η οποία  θα αποτελείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας και δύο (2) εκπρόσωπους του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας, και έργο της θα είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων τόσο στο χώρο της αγοράς όσο και στο χωράφι για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού.
     Οι αποφάσεις της ελεγκτικής επιτροπής οφείλουν να γίνονται σεβαστές από
     τους παραγωγούς.
 1. Η ελεγκτική επιτροπή θα ελέγχει διοικητικά μέσω ΟΣΔΕ και επιτόπια τους παραγωγούς στο χωράφι για τις εν εξελίξει καλλιέργειες τους  ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα εκδίδει τη βεβαίωση παραγωγού για να μπορούν να συμμετάσχουν στην Αγορά Παραγωγών.
 2. Η ελεγκτική επιτροπή θα πραγματοποιεί τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συμμετέχοντες στην Αγορά, σε εβδομαδιαία βάση.
 3. Η ελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να διερευνά και να εξετάζει οποιαδήποτε επώνυμη καταγγελία της υποβάλλεται από φορείς ή από μεμονωμένους πολίτες για μη τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού.   
 4. Η Αγορά Παραγωγών θα λειτουργεί σε  υπαίθριο χώρο  που θα οριστεί από την Διοικούσα Επιτροπή και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πρέβεζας και της Αστυνομίας.
 5. Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς θα είναι κάθε Σάββατο από τις 6:30 έως τις 14:30.
 6. Οι θέσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων  που θα καταλαμβάνουν  οι παραγωγοί θα ορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή.
 7. Στους παραγωγούς που διαπιστώνεται ότι πωλούν μη ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα στην Αγορά Παραγωγών ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Διοικούσας Επιτροπής την πρώτη φορά θα γίνεται σύσταση και την επόμενη  αυτομάτως θα χάνουν οριστικά  το δικαίωμα της  συμμετοχής τους  σε αυτή.
 8. Όλοι οι  παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ταμειακές μηχανές  για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης  καθώς και ζυγαριές σφραγισμένες από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους.
 9. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Αγορά οφείλουν να δέχονται τους ελέγχους από τις κατά το νόμο αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμο, Ελληνική Αστυνομία, Δ.Ο.Υ. κλπ.) και να συνεργάζονται πρόθυμα με τα ελεγκτικά όργανα.
 10. Οι πάγκοι και οι ομπρέλες  στην Αγορά Παραγωγών θα είναι καλαίσθητοι και θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις  της  Διοικούσας Επιτροπής της αγοράς παραγωγών Π.Ε. Πρέβεζας.
 11. Στην Αγορά Παραγωγών θα υπάρχει σημείο με  καταγραφή παραπόνων και καταγγελιών τα οποία θα αξιολογούνται και σε περιπτώσεις παραπτωμάτων του παρόντος θα εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 20, 2014

Εμβολιασμός αιγοπροβάτων για το Μελιταίο ΠυρετόΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

            Σας υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Κτηνιατρικής Πρέβεζας, στα πλαίσια του προγράμματος ελέγχου του Μελιταίου Πυρετού των αιγοπροβάτων, έχει ξεκινήσει την εφαρμογή εμβολιασμού στα αμνοερίφια και τα ανεμβολίαστα ενήλικα θηλυκά ζώα, που διατηρούνται στις εκτροφές, μετά το πέρας των τοκετών και το αργότερο ένα μήνα πριν αρχίσουν οι οχείες. Παράλληλα, για τον έλεγχο των φυσικών μολύνσεων, θα διεξάγεται και αιμοληψία απ’όλα τα αρσενικά αιγοπρόβατα, που διατηρούνται στην εκτροφή για αναπαραγωγή.
           
Ο εμβολιασμός στις εκτροφές αποτελεί προτεραιότητα για όλους και είναι υποχρεωτικός, καθώς ο Μελιταίος πυρετός των αιγοπροβάτων είναι ζωοανθρωπονόσος και η πλειονότητα των ατόμων που προσβάλλονται είναι κτηνοτρόφοι ή άτομα που σχετίζονται με τη φροντίδα των ζώων.
           
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εμβολιασμού σε μία εκτροφή είναι : α) η κατοχή του νέου «μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων», β) η ταυτοποίηση των ζώων, η οποία γίνεται με την τοποθέτηση τόσο του απλού ενωτίου ( τύπου Ι ) στο αριστερό αυτί όσο και του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης (στομαχικός βώλος ή ηλεκτρονικό ενώτιο στο δεξί αυτί) και γ) η ύπαρξη ατόμου που θα συλλαμβάνει και θα συγκρατεί τα ζώα. Περισσότερες διευκρινήσεις θα δίνονται από τα αρμόδια αγροτικά κτηνιατρεία της Π.Ε. Πρέβεζας.

Το Δελτίο Εμβολιασμού της εκτροφής και το Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου, που θα εκδίδονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, θα υπογράφονται και από τον κτηνοτρόφο, ενώ θα έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του επόμενου έτους.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, δεν θα κάνουν δεκτή την προμήθεια γάλακτος από κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω δελτία και συνεπώς δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελέγχου του μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων. Επίσης, σύμφωνα με την Απόφαση 4888/130873 (ΦΕΚ Β’  3545 - 31/12/2012) στους μη συμμορφούμενους δεν  θα καταβάλλονται αποζημιώσεις και επιπλέον θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
           

Τρίτη, Φεβρουαρίου 18, 2014

Αποφάσεις για αντιπλημμυρικά στην Π.Ε. Πρέβεζας
Κατά τη συνεδρίαση της 17 -2014 , η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων,  ενέκρινε τη δημοπράτηση έργων για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην Π. Ε. Πρέβεζας.

Αναλυτικά:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε:

Ø  Τη δημοπράτηση  τριών νέων αντιπλημμυρικών έργων σε ρέματα και στραγγιστικές τάφρους της Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.  Πρόκειται για τα  εξής:

ü  «Αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας σε ρέματα – χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους που απορρέουν στο χείμαρρο Κάκκαβο και τον ποταμό Αχέροντα», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
ü  «Αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα – χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους στην Π.Ε. Πρέβεζας στην περιοχή του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
ü  «Αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα – χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους στην Π.Ε. Πρέβεζας που απορρέουν στον ποταμό Λούρο», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
Πηγή: Δελτίο τύπου Περιφέρειας Ηπείρου

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 12, 2014

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στο ΚαναλλάκιΣύμφωνα με το Δελτίο τύπου του Δήμου Πάργας, από το Σάββατο 15/02/2014 και ώρα 7:00 π.μ. μέχρι 14:00 θα ξεκινήσει η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου στο χώρο του παλιού πρακτορείου.
Καλούνται όλοι οι Δημότες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή καθώς και να προτιμήσουν τα προϊόντα των τοπικών παραγωγών.
Αξίζει να εξεταστεί από το Δήμο η δυνατότητα δρομολόγησης λεωφορείου/ων από τα χωριά για να μπορέσουν όσοι δεν έχουν Ι.Χ να προσέλθουν για ένα 3ωρο για να κάνουν τις προμήθειές τους, να συναντήσουν γνωστούς και φίλους, να πιούν ένα καφέ, ξεφεύγοντας από την καθημερινότητα και απομόνωση.
Τολμήστε το κ. Δήμαρχε.

Τρίτη, Φεβρουαρίου 11, 2014

Μέχρι 14 Μαρτίου οι μεταδημοτεύσεις και οι εγγραφές ετεροδημοτών

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές του Μαΐου 2014, οι εκλογείς που επιθυμούν  να ψηφίσουν ως ετεροδημότες  θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 14 Μαρτίου.  Η σχετική πρόβλεψη θα ρυθμιστεί νομοθετικά. Το ίδιο ισχύει και για όσους μεταδημοτεύσουν  μέχρι την 14η  Μαρτίου. Η επίμαχη ρύθμιση είναι αναγκαία  καθώς,  όπως προκύπτει από το άρθρο 95 της Εκλογικής Νομοθεσίας, οι ετεροδημότες δεν μπορούν να ψηφίσουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο διαμονής τους.  Ωστόσο στις εκλογές του Μαΐου 2014 διεξάγονται μαζί αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Οι ετεροδημότες εκλογείς ψηφίζουν για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου στον τόπο διαμονής τους, (στα κοινά τμήματα). Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.
Όσοι από τους ετεροδημότες εκλογείς επιθυμούν  να  ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, δήμαρχο και περιφερειάρχη μπορούν να το δηλώσουν, έως 14 Μαρτίου, ώστε να διαγραφούν από τους καταλόγους των ετεροδημοτών.
 Σημειώνεται ότι εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους  οι ετεροδημότες δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής  για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου αφού σ΄ αυτούς  θα υπάρχει πριν από το όνομά τους η ένδειξη «Ε».
Τι θα ισχύει  για αστυνομικούς και πυροσβέστες 
Τέλος το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και οι στρατιωτικοί, που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή το Λιμενικό Σώμα  και οι ναυτικοί, μπορούν  να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τόπο που διαμένουν ή υπηρετούν αντίστοιχα.  Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.
Οι παραπάνω εκλογείς οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως στους Προϊσταμένους  ή τους Διοικητές τους, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, έως και την μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Όλοι οι παραπάνω εκλογείς, στους οποίους χορηγείται σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο  του οποίου είναι εγγεγραμμένοι διαγράφονται με μέριμνα και ευθύνη των προϊσταμένων ή διοικητών τους από τις ειδικές εκλογικές καταστάσεις.  Οι εκλογείς, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή από τις υπηρεσίες τους βεβαίωση ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικές εκλογικές  καταστάσεις
πηγή:http://localit.gr 10-2014

Τρίτη, Φεβρουαρίου 04, 2014

Αντισυνταγματική η αυτόφωρη σύλληψη και διαδικασία για οφειλές προς το Δημόσιο!

Αναδημοσίευση από τον/την olympiada στο Φεβρουαρίου 3, 2014

20140203-231907.jpgΑντισυνταγματική έκρινε την αυτόφωρη σύλληψη και διαδικασία για οφειλές προς το Δημόσιο, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο…
Κατερίνης!
Δικάζοντας επιχειρηματία που είχε συλληφθεί για οφειλές προς το Δημόσιο, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η αυτόφωρη διαδικασία και παρέπεμψε την εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο.
Το Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτή την ένσταση που υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης του επιχειρηματία, Μανώλης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές διατάξεις του ν. 3943/2011, που χαρακτηρίζουν διαρκές το αδίκημα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο, είναι αντίθετες στα άρθρα 2 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και σε θεμελιώδεις αρχές του Ποινικού Δικαίου.
Όπως δήλωσε στο katerini-news.gr, ο κ. Παπάς, στην ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου όταν θεσπίστηκε το αυτόφωρο, ανέφερε ότι «η συμβατότητα της ρύθμισης με τα άρθρα του συντάγματος θα κριθεί στην πράξη από τα δικαστήρια».
Στην πράξη λοιπόν κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ένα μέσο πίεσης εισπρακτικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του οποίου δεν είναι δυνατό να καταλύει θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. Το συγκεκριμένο μέτρο όμως, εκτός από παράνομο, είναι και αναποτελεσματικό: μέχρι σήμερα συνελήφθησαν περίπου 1.800 φορολογούμενοι για διάφορα αδικήματα (μη καταβολή χρεών, μη έκδοση φορολογικών στοιχείων κτλ.) για οφειλές που φτάνουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το δημόσιο εισέπραξε περίπου… 20 εκατομμύρια.
Καταλήγοντας ο κ. Παπάς τόνισε: «Πρέπει η απόφαση του δικαστηρίου να λάβει ευρεία δημοσιότητα, αφού οι αυτόφωρες συλλήψεις των πολιτών-οφειλετών καταλαμβάνουν καθημερινά προεξέχουσα θέση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσ