Παρασκευή, Δεκεμβρίου 30, 2011

Ο αγροτουρισμός ανήκει στους αγρότες με το νέο πολυνομοσχέδιο

(αναδημοσίευση απο http://www.agronews.gr)
ImageΤα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα …του αγρότη τω αγρότη φιλοδοξεί να αποδώσει το πολυνομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου ο υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος και το οποίο, για πρώτη φορά, καθορίζει ότι οι αγροτουριστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις που ανήκουν είτε εξολοκλήρου είτε κατά 50% τουλάχιστον σε επαγγελματίες αγρότες.
Το νομοσχέδιο, που τίθεται σε διαβούλευση ως τις 12 Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Τουρισμός Υπαίθρου- Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τη Δημιουργία και Λειτουργία Λιμένων και Προσθήκη Νέων Διατάξεων- Λειτουργική Αδειοδότηση Τουριστικών Καταλυμάτων» παράλληλα ρυθμίζει με ξεκάθαρο τρόπο ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν τους παραγωγούς που παρέχουν αγροτουριστικές υπηρεσίες.
Με το ίδιο νομοσχέδιο, ο αγροτουρισμός, όπως και ο οινοτουρισμός και ο αλιευτικός τουρισμός (για τους οποίους υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί), εντάσσονται κάτω από την «ομπρέλα» του Τουρισμού της Υπαίθρου. Υπό την ίδια ομπράλ μπορούν, επίσης, να υπαχθούν παραδοσιακά καφενεία, εστιατόρια,  ταβέρνες που προσφέρουν  ντόπια  προϊόντα και προωθούν την τοπική κουζίνα, καθώς επίσης και εργαστήρια παραγωγής και πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.
Ο οινοτουρισμός περιλαμβάνει δραστηριότητες που εκτείνονται από την καλλιέργεια αμπελιών, τον τρύγο, την παραγωγή κρασιού μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη φιλοξενία στους χώρους του οινοποιείου. Στο δε αλιευτικό τουρισμό, μπορούν να συμμετέχουν αλιευτικά σκάφη με επαγγελματική άδεια λειτουργίας (αλιεία, σπογγαλιεία).
Πιο αναλυτικά:
Άρθρο 2
Ορισμοί
3. Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.
5. Οινοτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με το πολιτιστικό περιβάλλον της αμπελοοινικής περιοχής, τα αμπέλια και την αμπελοκαλλιέργεια, τα οινοποιεία και την παραγωγή, δοκιμή, κατανάλωση και αγορά οίνου και παραπροϊόντων του στον τόπο παραγωγής, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αμπελοοινικές περιοχές με στόχο την ανάδειξη του αμπελοοινικού πλούτου της περιοχής, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους χώρους των οινοποιείων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με εγκαταστάσεις του οινοποιείου.
6. Επιχείρηση τουρισμού υπαίθρου είναι η επιχείρηση, που ανήκει σε μία τουλάχιστον από τις μορφές ή στους κλάδους του άρθρου 4 του παρόντος.
7. Αγροδιατροφικές συμπράξεις είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οποίες ιδρύονται σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την προώθηση του καλαθιού αγροτικών προϊόντων της περιφέρειας αυτής.
8. Καλάθι αγροτικών προϊόντων μιας Περιφέρειας είναι το σύνολο των επιλεγμένων διατροφικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, που η παραγωγή, η εκφόρτωση, η επεξεργασία και η συσκευασία τους πραγματοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η αρμοδιότητα για την θεσμοθέτηση της διαδικασίας καθορισμού του περιεχομένου καθώς και λήψης αποφάσεων καθορισμού του περιεχομένου του καλαθιού αγροτικών προϊόντων μιας Περιφέρειας ανήκει στο οικείο Περιφερειακό της Συμβούλιο.
 
Άρθρο 6
Ορισμός Αγροτουριστικής Επιχείρησης
Επιχείρηση Αγροτουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αγροτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ανήκει σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή το κεφάλαιό της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 
Άρθρο 7
Φορείς παροχής υπηρεσιών
Φορείς παροχής υπηρεσιών Αγροτουρισμού είναι αποκλειστικά οι Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις τηρουμένων των λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.
 
Άρθρο 9
Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αγρότες που παρέχουν υπηρεσίες Αγροτουρισμού
1. Οποιοδήποτε εισόδημα επαγγελματία αγρότη προέρχεται από τον Αγροτουρισμό, δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά του υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός του.
2. Οι αγρότες κατά την εργασία τους στον Αγροτουρισμό ως συμπληρωματική δραστηριότητα της κυρίας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά τους υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.
 
Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για τον οινοτουρισμό
Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική Επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει στον επισκέπτη–τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις τους, μουσειακές ή ενεργές, και στον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο αυτών, υπηρεσίες οινοτουρισμού που αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτηριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου.
 
Άρθρο 11
Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Οινοτουρισμού
Φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού είναι οι επιχειρήσεις κάθε μορφής, που ασκούν τις δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις, επιφυλασσομένων των λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου