Πέμπτη, Δεκεμβρίου 26, 2013

Επιχορήγηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.Σύμφωνα με  την υπ,αριθ.πρωτ: 51937 /24 Δεκ.2013 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών
 Κατανέμονται, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο  «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό  9.598.500,00 € στις Περιφέρειες της χώρας, ως εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  δίδεται το ποσό 452.100,00 , ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε.ΑΡΤΑΣ
124.700,00

Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
73.100,00

Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
143.600,00

Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
110.700,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

452.100,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου