Τετάρτη, Απριλίου 12, 2017

Εγγραφές νέων μαθητών Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 α, του άρθρου 35, του ν.4386/2016       (ΦΕΚ 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού γίνονται από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους.
            Ειδικότερα για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Α΄Δημοτικού θα ξεκινήσουν  2  έως 19  Μαΐου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου