Τρίτη, Μαρτίου 13, 2012

Ανακοίνωση Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας&Κτηνιατρικής

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η, με αριθμ. Πρωτ. 1005-25729/5-3-12 και με Α.Δ.Α.: Β44ΓΒ-2ΩΧ,  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   της δράσης 3.1  «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Επισημαίνουμε ότι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται και Βεβαίωση εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία της φυλής ή Γενεαλογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για  τα ζώα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης. 
Στη δράση μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες φυλές στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας και ιπποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βοσκότοπος, στον οποίο τηρείται  η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης  και ο οποίος έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα ενισχύονται:
  • Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
  • Θηλυκά  πρόβατα και αίγες ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους
  • Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
  • Θηλυκοί χοίροι

Οι επιλέξιμες φυλές για την Ήπειρο είναι οι παρακάτω:
Είδος ζώου
Φυλή
Περιοχή κατανομής
Γενεαλογικά Βιβλία
ΚΓΒΖ
Βοοειδή
Ελληνικός Βούβαλος
Υγρότοποι σε όλη την Ελλάδα
Σύνολο
Ελληνική Βραχυκερατική
Όλη η Ελλάδα
Σύνολο
Πρόβατα
Κατσικά
Ήπειρος
 Ιωαννίνων
Σαρακατσάνικο
Όλη η Ελλάδα
 Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Δράμας
Καλαρρύτικο
Ήπειρος, Θεσσαλία, Αιτ/νία
 Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Αθήνα
Χοίροι
Εγχώριος Ελληνικός χοίρος
Όλη η Ελλάδα
Όλα
Ίπποι
Πίνδου
Ήπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα
Όλα

 Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από  19/03/2012 έως 04/05/2012.
 Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης, υποβάλλουν πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ενίσχυσης, στη:
 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ή στο Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στην Ε.Α.Σ. Πρέβεζας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,  της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 65, Πρέβεζα, τηλ: 26820-27774, 23897, ( Χ. Παππάς, Α. Κεσσίση), ή να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου