Τετάρτη, Φεβρουαρίου 27, 2013

Εισαγωγή Μεταχειρισμένων Αγροτικών Μηχανημάτων   Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. Γ3Β 1498/126349/12-12-2012 (ΦΕΚ 3511/Β/31-12-2012), επιτρέπεται η  εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων-με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ,  ήδη εγκεκριμένου τύπου από την Διεύθυνση Α.Ε.Ε .& Μ.Ε.   του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων  χωρίς  κινητήρα  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας, μέχρι τις 31-12-2013.
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ,στο τηλέφωνο 2682-0-28930,2682-0-27774,2682-0-24342,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου