Παρασκευή, Απριλίου 19, 2013

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου



Σύμφωνα με το Δελτίο τύπου της 18-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-04-2013 συνεδριάσεως και θεμάτων ανά Π.Ε.  Τα θέματα της Π.Ε Πρέβεζας είναι τα παρακάτω:
1.             Έγκριση για παραχώρηση χρήσης αιθουσών, κτιρίου ιδιοκτησίας της  Π.Ε. Πρέβεζας, για τη στέγαση α)  παραγωγικού εργαστηρίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων παιδιών με ειδικές ανάγκες και β) του Κέντρου Ειδικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης Ν. Πρέβεζας.
2.            Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των όρων αυτής, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών Διεξαγωγής του διαγωνισμού, παραλαβής και Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών.
3.            Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια εντομοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας».
4.            Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-04-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
5.            Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και δαπνών εθνικών επετείων «Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης» και «Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης».
6.            Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Ακρίβου Κωνσταντίνου υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
7.            Έγκριση μετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ από 16/04/2013 έως 19/4/2013 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των πρόσθετων των τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 24 έως 26-04-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου