Τετάρτη, Ιουνίου 01, 2011

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΑΣΩΝ

Αθήνα  27 Μαΐου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
          ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 125Β ΤΟΥ ΠΑΑ - ΔΡΑΣΗ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΑΣΩΝ»


Το Γραφείο Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 125Β - Δράση «Διάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής.

Το Μέτρο 125Β του ΠΑΑ αφορά σε παρεμβάσεις προσπέλασης και διάνοιξης των δασών με δασοδρόμους, εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών, καθώς αποτελεί τη βάση για την ορθολογική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη - με την ευρύτερη έννοιά της - εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσής του ορεινού πληθυσμού και ανάπτυξης του οικοτουρισμού.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα σε:
- έργα διάνοιξης νέων δασικών οδών στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων σκοπών που αναφέρονται στο υπομέτρο, και
- έργα Βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. 
Ο συνολικά διαθέσιμος Προϋπολογισμός της Δράσης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) ανέρχεται σε 14.986.962€, με ποσοστό ενίσχυσης 100 %.
Δικαιούχοι της Δράσης του Μέτρου 125Β του ΠΑΑ, είναι:
• τα Δασαρχεία των Νομών και οι Δ/νσεις Δασών Νομών χωρίς Δασαρχεία
Αιτήσεις για χρηματοδότηση υποβάλλονται, έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, στο Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου, που είναι η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.                                            Περισσότερα :  http://www.agrotikanaptixi.gr/

Ευκαιρία είναι να γίνουν, από το Δήμο Πάργας και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Νομού Πρέβεζας, οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ενταχθεί στο Πρόγραμμα, η προσπέλαση του παλαιού δασικού δρόμου, που συνέδεε τις Σκαφιδωτές με την Κορυφούλα μέχρι τη δεκαετία 1950-1960.(τμήμα 2 χιλιομέτρων)

Με τις παρεμβάσεις προσπέλασης  και  διάνοιξης του ανωτέρω δρόμου επιτυγχάνεται  η διασύνδεση όλων των χωριών της ορεινής ζώνης του Δήμου  και επιπλέον  θα ενεργοποιηθεί και η ιστορική διαδρομή  των Σουλιωτών , που ακολούθησαν το 1803 από το Σούλι στο Ζάλογγο.

Με το δρόμο αυτό η ορεινή ζώνη βγαίνει από την απομόνωση , δημιουργούνται καλύτερες  συνθήκες  διαβίωσης  του ορεινού πληθυσμού , αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης των δασών και της κτηνοτροφίας ως και ανάπτυξης του οικοτουρισμού.

Δίνεται η ευκαιρία, με τις κατάλληλες υποδομές και επενδύσεις,  να αναπτυχθούν και οι 3 ζώνες  του Δήμου (παράλιος – πεδινή – ορεινή) και να  υπάρχει ενδιαφέρον από τους τουρίστες όλο το χρόνο ... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου