Τετάρτη, Νοεμβρίου 21, 2012

Αυξάνονται τα Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑΣύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος 4 του ν.4093/2012,    ΦΕΚ Α,  222/12-11-12:
Αυξάνονται από 1-1-2013 όλα τα ισχύοντα κατά την 31-12-2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ,  κατά δύο (2) έτη και διαμορφώνονται στο 67 έτος ηλικίας για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31-12-2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
Από την αύξηση του ανωτέρω ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενιές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου