Τρίτη, Δεκεμβρίου 04, 2012

Την 17 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την νομιμοποίηση των υδροληψιών από υφιστάμενες γεωτρήσεις και πηγάδια.


Όσοι χρησιμοποιούν νερό  από γεωτρήσεις ,για τις εκμεταλλεύσεις τους ( Αγροτική χρήση, Κτηνοτροφία, Βιομηχανική χρήση, Ενεργειακή χρήση, Αναψυχή), υποχρεούνται  να ζητήσουν την έκδοση άδειας για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, μέχρι την  17  Δεκεμβρίου 2012
.Μετά την ως άνω ημερομηνία θα επιβάλλεται πρόστιμο  200 Ευρώ τον πρώτο χρόνο και 500 Ευρώ το δεύτερο χρόνο.
Λεπτομέρειες : ΦΕΚ 1440 Β΄/16-6-2011 και ΚΥΑ 110613/2012 τροποποίηση110424/11-4-2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου