Πέμπτη, Δεκεμβρίου 20, 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 τ. Ά), οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016 (γεννημένοι το έτος 1995) που διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα πλησιέστερα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), του τόπου διαμονής τους, από 02 Ιανουαρίου 2013 έως και 28 Φεβρουαρίου 2013, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
2.    Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι παρακαλούνται να έχουν οπωσδήποτε μαζί το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή, εφ’ όσον στερούνται τέτοιας, πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων, με πρόσφατη φωτογραφία τους και να γνωρίζουν, εφ’ όσον είναι εφικτό, την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουν.
3.    Όσοι δεν προσέλθουν υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο, οι οποίες συνίστανται σε πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
4.    Για περισσότερες πληροφορίες, οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στους Δήμους, στα Σχολεία (Λύκεια, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, κλπ), καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.



 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου