Δευτέρα, Φεβρουαρίου 13, 2012

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Καναλλάκι  10/02/2012
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                            Αριθ. πρωτ :  - 1698   -
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ
Ταχ.Δ/νση : Aχέροντος 20                                                                  ΠΡΟΣ
Ταχ.Κώδ   : 48062 Καναλλάκι                                  1)Τους Δημοτικούς Συμβούλους
Πληροφ.    : Ρόζος Σπυρίδων                                                      Δήμου  Πάργας
Τηλέφωνο :2684360320                                                           στις έδρες  τους
ΦΑΞ         :26840-29021                                           2)Tους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
                                                                                                     Καναλλακίου -Πάργας
                                                                                  3)Τους  Τοπικών Κοινοτήτων            
                                                                                                     Δήμου Πάργας            
                                                                                  4) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας
                                                                                  5) Περιφερειακούς συμβούλους Π. Ηπείρου
                                                                                                        - Ζάκα Γεώργιο                                                                                        
                                                                                                        - Ευθυμίου Ιωάννη
                                                                                           - Κατσαμώρη Βασίλειο
                         6) ΜΜΕ
                                                       7) Πρ/νους Δήμου Πάργας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Σας  καλούμε  σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  στο Καναλλάκι  στις 14/02/2012 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  15:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :

 1. Α.Δ.Σ για τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης άρθρο 17.της αριθ. 289/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
   .
 2. Α.Δ.Σ για τροποποίηση της 308/2011 Α.Δ.Σ που αφορά το  τεχνικό  πρόγραμμα  του Δήμου Πάργας έτους 2012.

 3. Α.Δ.Σ για μη κατάργηση / συγχώνευση σχολικών μονάδων Α/θμιας Δήμου Πάργας.

 4. Α.Δ.Σ για μη κατάργηση / συγχώνευση σχολικών μονάδων Β/θμιας Δήμου Πάργας.

                                                    Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ


    
                                                   Κλοτσώνης   Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου