Τρίτη, Φεβρουαρίου 14, 2012

Υποβολή Αιτήσεων Εγγεγραμμένων Ανέργων για Εκτέλεση Έργων Αυτεπιστασίας στον Δήμο Πάργας >>.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:Αχέροντος 29
Τ.Κ.
:480 62 Καναλλάκι
Τηλ.
:2684360340
Φαχ
:2684029021
Πληρ.
:Ντάλα Σοφία
Email
:info@dimospargas.gr

Καναλάκι:09/02/2012
Αριθμ.Πρωτ.:1664

Προς
Tοπικό, Έντυπο & Ηλεκτρονικό Τύπο,
Τοπικές Κοινότητες Δήμου Πάργας,
Δημοτικές Ενότητες Δήμου Πάργας

ΘΕΜΑ:<< Υποβολή Αιτήσεων Εγγεγραμμένων Ανέργων για Εκτέλεση Έργων Αυτεπιστασίας στον Δήμο
Πάργας >>.

Ο Δήμος Πάργας ενημερώνει και καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία

κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων αυτεπιστασία στον

Δήμο Πάργας, βάση της υπ’αριθμ.3152/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 57/8/25-01-2012) του Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που καλεί τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του

Οργανισμού, ηλικίας 18-65 ετών που επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας

στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.: www.oaed.gr στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις 09/

02/2012 έως και τις 29/02/2012.

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Δημοτικών

Καταστημάτων Καναλακίου και Πάργας σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση

στο διαδίκτυο.

Στις παρακάτω ειδικότητες έχει την δυνατότητα ο εγγεγραμμένος άνεργος να υποβάλει ηλεκτρονική

αίτηση υποψηφιότητας:

1. Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ

2. Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ

3. Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

4. Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

5. Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ

6. Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

7. Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

8. Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου